Opinión

Igualtat, llibertat i diversitat

Guardar

La LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se a les aules, a les llars, els centres d'oci i de treball. Aquestes actituds són més acusades en temps de crisi econòmica, en què els drets de totes les persones, i especialment les més estigmatitzades socialment, trontollen constantment. 

Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i de fet entre totes les persones.

Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals seguisquen posant entrebancs l'avanç de la igualtat que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió.S'ha fet un pas important al poble valencià amb la creació de la Llei integral de Dret a la Identitat i Expressió de Gènere coneguda com a Llei Trans, que ha comptat amb la col·laboració de les associacions LGTBI per continuar treballant per una societat que avança i que és igualitària, tolerant i respectuosa. Una llei valenciana que amplia els drets de les persones transsexuals, una llei que posarà fi a la marginació que ha patit el col·lectiu trans, millorarà i facilitarà la vida d'aquestes persones i permetrà avançar en la igualtat i contra l'odi.Altre avanç important és l'aprovació de l'avantprojecte de llei LGTBI valenciana. Aquesta nova llei suposa un pas més cap avant, no solament en el paper, sinó en el repte de la diversitat social i en la igualtat real i efectiva, doncs reconeix el dret d'aquestes persones a la no discriminació, i estableix condicions per a la seua participació en tots els àmbits socials, superant estereotips i aconseguint una societat més justa i més lliure.Per altra banda, els municipis també són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper capital en la normalització del col·lectiu LGTBI, sent un referent d'integració i lluita contra la discriminació. És precís el seu compromís en donar resposta a la població LGTBI en tot allò que siga de la seua competència. Durant aquests quasi 3 anys del Govern del Botànic hem avançat legislativament per a defensar els drets del col·lectiu, posant damunt de la taula propostes i iniciatives que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania. Una societat més inclusiva, tolerant, igualitària i respectuosa amb el col·lectiu LGTBI és possible. L'amor i l'estima no han de posar en risc la vida de ningú.

Jose Gea AlmudeverSecretari de Moviments Socials a Joves amb Iniciativa – CompromísTwitter: @JoseGea4

Destacados