Opinión

Educació Municipalista

Guardar

L’any passat, l’ONU va aprovar la declaració del 24 de gener com a Dia internacional de la educació. La finalitat d’aquesta celebració és destacar la importància de l’educació en la “construcció de societats sostenibles i resilients”. En la resolució es parla de recolzar una educació inclusiva, equitable i de qualitat. Per a nosaltres no existeix una altra manera d’entendre l’educació. Una autèntica política municipalista implica assegurar que la ciutadania gaudisca plenament d’un dret que és quasi la font de tots els drets. Una societat educada és una societat més justa, més solidària, més respectuosa amb el medi ambient, en conclusió, més amable. El nostre ajuntament va fent passos significatius en aquesta direcció: un dia com hui, no podem més que felicitar-nos pels avanços en la universalització de l’educació de 0 a 3 anys a la nostra ciutat. Les investigacions han demostrat àmpliament la importància de la incorporació primerenca de les xiquetes i xiquets al sistema educatiu, cosa que afavoreix la seua socialització i desenvolupa les habilitats cognitives i motrius. Amb l’abaratiment de l’accés a les escoles infantils i l’apertura de tres escoles municipals noves, la Regidoria d’Educació obri el camí cap a una educació infantil de qualitat de la qual totes les famílies puguen fer-ne ús.

No obstant això, no podem ignorar els problemes que moltes xiquetes i xiquets troben per a continuar amb la seua educació, problemes que tenen moltes vegades el seu origen en la desigualtat d’oportunitats, la qual cosa provoca que la família no puga involucrar-se en l’educació de les seues filles i fills. No permetrem que cap xiqueta o xiquet veja compromès el seu dret a rebre una educació que li puga obrir les portes d’un futur més prometedor. És ací on el compromís d’aquesta regidoria amb la justícia social i la igualtat d’oportunitats es manifesta amb el treball amb l’alumnat absentista. El Pla d’Absentisme Escolar Municipal ha multiplicat per cinc tant la despesa com el personal, per a aconseguir que ningú es quede sense escolaritzar. Ens queda molt per fer, però el nostre treball envers la construcció d’una València per a totes i tots ja ha posat els fonaments.

María GaviñaProfesora de Secundaria y asociada en la UVConsejo Ciudadano Podem València

Destacados