Opinión

Cal defensar À punt amb finançament, afecte i llibertat

Guardar

1. À punt, el sistema de mitjans audiovisuals posat en marxa l'any 2017 amb un pressupost mínim, ja està sent objecte de crítiques, retallades i de control polític en la programació.

2. À punt està entre els sistemes de mitjans audiovisuals "autonòmics" amb menor pressupost. Els seus 55 milions anuals suposaren el 0,26% del pressupost de despeses de la Generalitat per a 2018. Suposaren, en 2018, 11 € per càpita en enfront de 23,8 de la resta del conjunt de mitjans "autonòmics" de l'estat. Un pressupost miserable per a un sistema del qual se suposa que ha de "competir" des de ja i defensar la nostra llengua i cultura davant d'un munt d'empreses privades i públiques molt potents de comunicació i desinformació en castellà d'àmbit estatal.

3. Malgrat l'escassedat del seu pressupost À punt ha fet programes molt valuosos de caràcter cultural i d'informació i opinió. En aquest sentit recolzem les declaracions del conseller d'economia i hisenda Vicent Soler queamb À punt "hem canviat d'ona ... no té res a veure amb el model de RTVV".

4. Podria argumentar-se perfectament que el precedent del monstre de Canal 9, amb tot el seu deute econòmic i desprestigi acumulat, així com la cobertura de necessitats de caràcter social en un context d'espoli econòmic per part de l'estat, ha fet ser molt prudents a les membres del Consell Valencià, i d'ací la pròrroga d'uns pressupostos miserables.

5. Però, més enllà d'aquests criteris de "prudència" en la gestió són molts més importants els prejudicis antivalencians que estan al darrere de moltes de les crítiques (injustificades) a À punt.

6. Sense una xarxa de mitjans de comunicació i de creació cultural no es pot mantenir una defensa mínima del valencià al nostre País. À punt és clau en el desenvolupament d'una indústria musical i audiovisual valenciana. I això requereix un pressupost adequat mínimament per a anar creant-los pas a pas.

7. Un pressupost equivalent al de la resta de mitjans "autonòmics" hauria de ser d'un mínim de 118 milions d'euros, i si volem un mínim de qualitat (imprescindible en un territori amb una llengua i cultura pròpia), caldria fer À punt equivalent als sistemes de Catalunya o Euskadi, i això suposaria tenir uns pressupostos per al nostre sistema de 200 i 300 milions d'euros respectivament.

8. És en aquesta defensa de la llengua i cultura que es fa imprescindible la recepció de i la col·laboració amb la resta de mitjans audiovisuals en la nostra llengua, així com la difusió d'À punt a altres nacions de l'estat.

9. Però, no tot és pressupost. Sense llibertat no es pot crear aquesta xarxa de mitjans sinó només reproduir el model Canal 9 o els de Tele5 o el de la Sexta o el de TVE1. En la defensa de la llengua i de la cultura pròpies, així com en la de l'excel·lència en la informació i creació d'opinió, llibertat significa autonomia de creació. Deixem À punt créixer amb afecte, llibertat i bons nutrients. Sense aquests elements el somni d'À punt es convertirà, si sobreviu, en el malson de Canal 9, és a dir, en un instrument de desprestigi i de destrucció de la nostra llengua i cultura.

Archivado en:

Destacados