Torrent ya está en Fallas

Elevades davant de la Torre i enfront de milers de fallers i falleres, María Jesús Rincón i Alexia Manzano proclamaren l’inici de les falles a Torrent

Lo más leído