València treballarà perquè almenys tres barris siguen climàticament neutres abans de 2030

Guardar

Gent practicant esport en l'antic llit del ríoi Túria
Gent practicant esport en l'antic llit del ríoi Túria

El Ple aprovarà aquest dijous la missió 'València ciutat neutra' amb el propòsit d'aconseguir que almenys tres barris o pobles de la ciutat siguen climàticament neutres abans de 2030. Aquesta iniciativa té el suport d'una ampla majoria dels grups municipals —Compromís, PSPV, PP i Ciutadans—. És la primera missió que es desenvolupa en el marc Missions València 2030, impulsat per l'Ajuntament i el centre d'innovació Las Naves, i es formula com a part de l'Estratègia Urbana València 2030 que, per una banda, articularà la coordinació transversal de les diverses delegacions i el sector públic local, i per altra, establirà les aliances, xarxes i col·laboracions publicoprivades per impulsar les innovacions necessàries per a l'èxit de la missió 'València ciutat neutra'.

El regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha explicat que "volem fer una crida institucional a tots els actors de la societat civil, l'acadèmia i la recerca, els sectors econòmics i la resta d'institucions públiques de la Comunitat Valenciana, el Govern d'Espanya i la Unió Europea perquè se sumen a la missió climàtica de la ciutat de València, ja que es tracta d'un viatge col·lectiu en què tots tenim cabuda".

Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament impulsarà i desplegarà els treballs necessaris per a postular València com a candidata a ser una de les 100 ciutats europees seleccionades dins de la Missió Europea '100 ciutats europees neutres abans de 2030 per (i per) a la ciutadania'.

Segons ha recordat Galiana, "mitigar els efectes del canvi climàtic és un dels principals reptes per a la humanitat. No obstant això, el marge de temps per actuar s'està reduint i és necessari accelerar les transformacions per a donar resposta a una situació que ja és amplament reconeguda com d'emergència climàtica. En aquest sentit, les ciutats han d'exercir un paper crucial atés que són responsables del 72 % de les emissions globals i per a 2050 aglutinaran al voltant del 80 % de la població mundial".

CONSENS

El Marc General de l'Estratègia Urbana València 2030 va ser ratificat el 24 de setembre de 2020 pel ple de l'ajuntament amb el suport d'una ampla majoria dels grups polítics municipals. Aquest acord reafirmava el compromís polític i ètic de València amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana per convertir-los en referències transversals de les polítiques públiques de la ciutat. En aquesta línia, la transició ecològica apareix com a una de les màximes aspiracions amb un plantejament de planificació-acció-aprenentatge fonamentat en la innovació i l'experimentació que està totalment alineat amb el plantejament de missions.

El marc de Missions València 2030 va ser aprovat al Ple del 28 de maig de 2020 també amb un ample consens de gran part dels grups polítics. En ell s'inclouen les àrees de rellevància europees i valencianes sobre les quals fixar missions. Dins de la mirada de València com a ciutat sostenible, una de les àrees identificades ha estat la reducció d'un 50 % de les emissions de CO2 a la ciutat de València, coincidint amb una de les cinc prioritats de la Comissió Europea.

En aquest context europeu, nacional i local, l'Ajuntament de València reforça el seu compromís de continuar a l'avantguarda europea en l'acció per mitigar l'emergència climàtica i en l'impuls a la innovació orientada a missions que milloren la vida de les persones a través d'una estratègia integrada de ciutat. L'aprovació d'una missió de ciutat neutra constitueix, per tant, una gran oportunitat per a la ciutat de València pel seu impacte en la salut de les persones, la sostenibilitat, la transició ecològica, l'adaptació al canvi climàtic, l'atracció d'inversions, l'impuls d'iniciatives econòmiques neutres en carboni, la generació de llocs de treball i l'impuls a la recerca i innovació.

100 CIUTATS EUROPEES

La Comissió Europea ha proposat com a missió aconseguir 100 ciutats europees climàticament neutres abans de 2030 per i per a la ciutadania. El seu objectiu és secundar, promoure i demostrar com 100 ciutats europees poden avançar cap a la neutralitat climàtica abans de 2030, sabent que l'objectiu global europeu s'estableix per a 2050. Per a grans ciutats com València, la Unió Europea considera el concepte de ciutat no com un tot, sinó interpretat a escala de barris, districtes o zones d'especial interés en la ciutat que complisquen un seguit de condicions i requisits.

La Comissió Europea proposa per a les 100 ciutats, que seran elegides en aquesta primera dècada, la signatura d'un contracte climàtic de ciutat com a nou mecanisme per desplegar el suport de la Unió Europea. El contracte climàtic serà signat per l'alcalde o alcaldessa de la ciutat, la Comissió Europea i els governs regionals i nacionals.

La ciutadania té una rellevància especial en la missió climàtica, ja que l'èxit de la missió dependrà del paper de les persones, que hauran de tindre un paper actiu i protagonista amb noves plataformes per actuar i millors recursos per fer-ho. Almenys un 1 % dels fons europeus dedicats a les ciutats a través del contracte climàtic de la ciutat haurà de ser dedicat a dona suport a la ciutadania per al desenvolupament i la implementació de les accions climàtiques.

Les 100 ciutats que signen el contracte climàtic de la ciutat desenvoluparan i implementaran un nou concepte d'innovació: la innovació sistèmica. Treballaran conjuntament per abordar desafiaments comuns i crear economies d'escala. En el procés, les 100 ciutats serviran com a hubs d'innovació per a altres ciutats, de manera que centenars de ciutats europees s'inspiraran, aprendran i replicaran les idees i solucions que afloren de la missió.

Els criteris principals per a la selecció de les 100 ciutats europees seran la seua ambició, el seu compromís, la seua capacitat i la seua implicació ciutadana. A més, la inclusió i cohesió seran principis generals, per la qual cosa hi haurà una representació geogràfica equilibrada i diferències en els nivells de preparació de les ciutats.

Destacats