València sol·licita a la Conselleria de Sanitat restablir ja l'atenció mèdica en Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Nou

L'atenció sanitària porta quasi un any sense prestar-se: "està causant un enorme perjudici a tot el veïnat degut a la carència d’un servici tan bàsic com és l’assistència primària», tal com ha afirmat la regidora Lucía Beamud

Guardar

camas-ribera-covid19
camas-ribera-covid19

Amb anterioritat, la Delegació de Pobles de València havia sol·licitat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública informació quant a la previsió d'obertura dels consultoris auxiliars dels Pobles de València per telèfon i per escrit presentat per registre d'entrada electrònic de data 8 de juliol de 2020.

Així mateix, els alcaldes i alcaldesses del Nord es van reunir amb responsables d'atenció primària per a tractar esta matèria. La resposta, que va ser traslladada als veïns i veïnes dels Pobles del Nord va ser que l'atenció es restabliria quan la situació epidemiològica ho permetera. La Delegació de Pobles de València ha continuat mantenint reunions amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Com novament s’ha informat que el servici mèdic no s'ha restablit, la regidora delegada de Pobles de València de l'Ajuntament de València, Lucía Beamud, sol·licita a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el restabliment de manera prioritària i urgent del servici mèdic als pobles de Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Noui, en cas que s'haja de modificar o adoptar mesures en algunes instal·lacions per a complir amb millors condicions sanitàries, se sol·licita que es notifique amb caràcter urgent per la Conselleria de manera detallada, perquè el servici mèdic es restablisca com més prompte millor.

Destacats