València revisarà el pressupost de 2020 per a adequar-lo al pla de reconstrucció de la ciutat

Guardar

ayuntamiento valencia ep
ayuntamiento valencia ep

L'Ajuntament Ple s'ha compromés a revisar el Pressupost Municipal 2020, que va ser aprovat en el seu moment i està actualment en vigor, per a adaptar-ho a les necessitats i directrius derivades del Pla de Reconstrucció de la ciutat pels efectes de la pandèmia de COVID-19 i la crisi sanitària, social i econòmica que ha ocasionat. El Plenari ha aprovat aquest matí la proposta plantejada pel Govern municipal, que ha sigut debatuda durant la sessió.

La moció preveu que es podran replantejar tots aquells crèdits pressupostaris no compromesos mitjançant conveni, contractes o concessions, així com els vinculats al manteniment de l'actual plantilla de treballadors municipals. S'elaborarà un nou pressupost "justificant l'eliminació, creació i variació quantitativa de les aplicacions pressupostàries proposades, en funció de les competències i objectius d'atenció a les despeses generades per la crisi social i econòmica causada per la pandèmia de la COVID 19, així com dels plans d'actuació i reconstrucció de la Corporació. En els termes i quanties de 2020".

Per tant, s'identificaren tant objectius com les unitats de decisió i execució; i les partides obsoletes o prescindibles. I a més, s'haurà de prestar especial atenció "a l'anàlisi i propostes d'increments de crèdits finançadors dels principals serveis municipals, prestats mitjançant contractes i en procés de renovació". Finalment, l'acord del Ple estableix que en l'apartat d'inversions, "es tindrà especial atenció a la seua sostenibilitat financera mitjançant l'estudi del seu impacte sobre els capítols 1 i 2".

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha defensat aquesta proposta, com a alternativa a la inicial de Ciutadans, que plantejava literalment "elaborar el pressupost del 2021 amb base 0 per a així poder atendre a la nova realitat dels ciutadans de València després de la crisi de la COVID-19 ja que l'actual pressupost està basat en experiències passades i no contempla les necessitats futures". Tal com ha explicat Vilar, l'Ajuntament "compta amb l'eficaç eina de la Comptabilitat Analítica, que permet identificar amb major certesa els centres de despeses". L'edil ha subratllat que els Pressupostos de Base 0 són "un concepte pressupostari, i és impossible realitzar-lo com a tal en un ajuntament, atés que més del 80% del Pressupost Municipal són despeses compromeses". "Sembla una cosa molt atractiva però xoca amb la realitat de la seua aplicació en l'administració pública".

El proponent, Fernando Giner ha acceptat l'alternativa del delegat d'Hisenda, amb un matís d'exposició, i ha subratllat la importància d'"elaborar pressupostos de cara al mitjà i llarg termini, no a curt". Ha afegit que "en aquests moments de crisis és necessari replantejar la situació, fer creu i ratlla, justificar i posar objectius, que s'apliquen les conclusions de la Comissió de Reconstrucció".

Per contra, ni PP ni Vox han donat suport a la proposta, i s'han abstingut en la votació. Al final del debat ha pres la paraula l'interventor municipal, de manera extraordinària, per a recordar a la Corporació que la legislació determina que tot Pressupost Municipal, en la seua elaboració, contingut i execució ha d'adaptar-se als preceptes de la Llei d'Hisendes Locals.

ALIANÇA EUROPEA PER A LA RECUPERACIÓ VERDA

Durant el debat plenari, s'ha aprovat també l'adhesió de l'Ajuntament de València al Manifest per una Aliança Europea per a la Recuperació Verda (Green Recovery Alliance) després de la COVID-19; i el suport de la Corporació al Pacte Verd Europeu impulsat per la Comissió Europea, així com el mecanisme per una transició justa, i el reconeixement de la seua necessitat com a full de ruta per a superar la crisi de la COVID-19. La moció assenyala també considerar aquest manifest en els plantejaments de govern de l'Ajuntament de València per a la reconstrucció postCOVID-19 de la Ciutat i per a l'Estratègia 2030 que està elaborant en aquests moments l'equip de govern.

El vicealcalde i delegat d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha qualificat que estem davant d'"un problema global i apressant per a la humanitat" i que "la pandèmia ens ha deixat un nou paradigma que fa necessari reconfigurar el nostre model de desenvolupament". Tant PP com Ciutadans han donat suport a aquesta moció, des del convenciment que "és una oportunitat de creixement basat en la tecnologia i la innovació i que la sostenibilitat té a veure amb l'equilibri ecològic però també amb l'atenció social i el desenvolupament de l'ocupació", en paraules del portaveu de Ciutadans, Fernando Giner; i del "suport a l'Aliança Europea per a la recuperació verda, un moment excepcional que exigeix prendre decisions encertades perquè condicionaran la vida del futur, i perquè queda molt per fer", segons la regidora del PP Julia Climent. Únicament Vox ha votat de nou en contra, i el seu regidor Vicente Montáñez, ha qualificat la proposta de "rollito progre-verd".

LA GESTIÓ DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL

Prèviament, el ple Municipal ha aprovat una bateria de propostes, plantejades pel regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, sobre la gestió dels recursos propis transferits d'altres administracions, i sobre la prestació de serveis de caràcter social. El Ple ha donat suport a la moció amb els vots del Govern Municipal i Ciutadans, mentre que PP i Vox han votat en contra.

Les propostes aprovades són, entre altres: Sol·licitar al Govern d'Espanya amb caràcter urgent que aprove un decret d'aplicació del 80% restant de romanents de superàvit de 2019 al Pressupost de 2020, flexibilitzant l'aplicació d'aquesta a matèries directament relacionades amb despeses de xoc contra la pandèmia o ajustos a sectors econòmics directament afectats per ella; que els terminis per a les inversions financerament sostenibles finançades amb càrrec al superàvit de 2019 puguen declarar-se automàticament com a bianuals, podent-se executar també en 2021; que s'avance en la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l'estat de l'IVA de desembre de 2017 incorporat a 2018 que l'Ajuntament de València ha deixat d'ingressar; i que les majors despeses produïdes per despeses directes per a combatre la pandèmia no computen en l'elaboració del sostre de despesa i per tant, flexibilitzar la regla de despesa.

També es planteja crear un nou fons per a aquelles entitats locals que s'adherisquen voluntàriament als possibles convenis que s'establisquen pel Ministeri de Seguretat Social per a desenvolupar part de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, de manera, que per part de l'Estat es transferisquen els fons suficients per a compensar els sobrecostos produïts per aquesta gestió.

Tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, "demanem una dotació al Govern perquè cada Ajuntament que vulga adherir-se al conveni per a gestionar part d'aqueix Ingrés Mínim Vital té dret comptar amb els mitjans i recursos de personal i programari, espais...". L'edil ha fet valdre que "es tracta d'una prestació que ha sigut aprovada en el Congrés dels Diputats sense cap vot en contra".

La portaveu del Partit Popular, María José Català, ha qualificat la moció de "corró, que mescla molts temes i només dedica cinc línies a l'Ingrés Mínim Vital", i ha lamentat que el Govern municipal "no done suport a una moció raonable solo perquè la presenta el PP". Per part seua, José Gosálbez (Vox) ha defensat que aquest tipus d'ajudes "han de ser puntuals, amb una conjuntura i temps concrets", i que "ni un sol cèntim ha d'eixir dels pressupostos de les administracions locals, sinó de l'Estat". El regidor Javier Copoví, de Ciutadans, ha reforçat la idea que "l'Ingrés Mínim Vital no ha de repercutir en els pressupostos municipals" i que per això "cal demanar recursos a l'Estat perquè no afecte el nostre sistema i els recursos municipals disminuïsquen".

NECESSITATS BÀSIQUES DE LES PERSONES VULNERABLES

Així mateix, el Ple ha ratificat amb els vots favorables de l'equip de govern i Ciutadans, i les abstencions del Partit Popular i Vox, "continuar desenvolupant des de l'Ajuntament de València les accions socials necessàries per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat de València". Es tracta, com ha recordat la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, de les prestacions econòmiques individualitzades, la Renda valenciana d'Inclusió o l'Ingrés Mínim Vital, entre altres, ja que "donen autonomia i dignitat a les persones perquè puguen gestionar els seus propis recursos i decidisquen comprar com vulguen, i no fer les cues de la fam en el Banc d'Aliments".

La proposta s'ha plantejat com a alternativa a la del Grup Municipal Vox en la qual el regidor Gosálbez reclamava la concessió d'una subvenció al Banc d'Aliments a causa de l'"increment de la demanda a causa de la COVID-19". Gosálbez ha remarcat que "els valencians estan demanant auxili i el govern municipal ha de resoldre els problemes dels ciutadans, cuidant-los i protegint-los". Per part seua, Javier Copoví (Ciutadans) ha reivindicat que "les actuacions d'emergència han de ser reforçades en la mesura possible per les institucions públiques amb la implantació de mesures"; i Marta Torrado (Partit Popular) ha indicat que "hem vist aquests mesos que els centres municipals de serveis socials estan desbordats i l'atenció ha deixat molt a desitjar, necessiten ajuda, i el Banc d'Aliments podria donar-li-la".

Durant la sessió, s'ha rebutjat una altra moció subscrita per José Gosálbez, portaveu del Grup Vox, en la qual demandava el "cessament i neteja de tots els òrgans polítics municipals de manera immediata" per la vulneració de la Llei de Protecció de Dades, en referència a l'Enquesta Fallera de 2017. El Govern ha rebutjat la iniciativa, que sí que havia rebut el suport de Vox i Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular.

Destacats