València adjudica les obres de rehabilitació de la Casa dels Bous

Guardar

Casa dels Bous
Casa dels Bous

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha anunciat que la Junta de Govern de hui ha aprovat de manera definitiva les obres de rehabilitació de l'antiga Casa dels Bous del Cabanyal, situada al carrer de Pescadors 37 així com construir una nova edificació en la parcel·la annexa coneguda com "els tenyidors" amb l'objectiu de crear un conjunt que es convertisca en la primera seu del Museu de la Mar de València.

Les intervencions a realitzar seran la consolidació i restauració per a la recuperació i posada en valor de l'edifici i espais lliures d'edificació de la Casa dels Bous, habilitar l'interior de la mateixa per a un nou ús com Espai sociocultural, amb espais expositius, culturals i representatius del Museu de la Mar i construir una nova edificació (un edifici-pavelló al Jardí de Tenyidors) que complemente les necessitats funcionals dels espais de la Casa dels Bous. A més, hi ha prevista l'adequació de la resta de la parcel·la de Tenyidors per a jardí.

D'altra banda, les característiques principals del projecte contemplen que l'edifici preexistent de la Casa dels Bous mantindrà la volumetria i la materialitat de l'edificació existent, únicament restaurant les seues façanes i cobertes i rehabilitant el seu interior. El Pati dels Bous es quedarà lliure de construccions, tractant-se com a espai enjardinat i el jardí de Tenyidors tindrà una nova edificació d'una altura. Es construirà una caseta annexa a les existents amb la mateixa volumetria i tècniques constructives.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals ha explicat que "el conjunt es destinarà a equipament per ser seu del Museu de la Mar. Inclourà espais expositius, culturals i representatius, realitzant una activitat social i cultural diversificada. València per fi comença a tindre en compte la mar i els poblats marítims amb la rehabilitació del barri del Cabanyal i del seu patrimoni, i ara també amb museu dedicat per complet a la relació de la ciutat amb el mar mediterrani."

El regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha apuntat per la seua banda que "aquest projecte forma part de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI), i és una mostra més de la bona velocitat que duen les inversions d'aquest programa europeu que pilotem des de l'Ajuntament".

El pressupost per a la realització del projecte ascendeix a 1.600.000 euros. El projecte ha estat redactat per Fabricant De Espheras, Coop V., sent els arquitectes responsables: Pasqual Herrero Vicent, Mª Amparo Sebastià Esteve, Eduardo J. Salaz Fuster i Fernando Navarro Carmona. La Junta de Govern Local de hui ha adjudicat l'obra de manera definitiva a Estudio Método De La Restauración.

LA CASA DELS BOUS SE SALVA DE LA DESTRUCCIÓ

Glòria Tello ha apuntat que, "gràcies al Govern municipal de Joan Ribó la Casa dels Bous no només s'ha salvat de la destrucció, sinó que es restaura i es revalora. Com no podia ser d'una altra manera, ja que es tracta d'un conjunt amb un gran valor històric i patrimonial".

Format per un pati descobert i dos volums de dues plantes d'alçada, el volum del darrere servia originalment com a estable i en el davanter es trobaven l'habitatge dels encarregats dels bous. Pel que fa a la construcció, es tracta d'un edifici senzill, que compta amb alguna peça ornamental, entre la qual cal destacar uns caps de bous a la façana principal.

L'espai de Tenyidors es troba confrontant a la Casa dels Bous. En aquest edifici es tenyien les xarxes de cànem dels pescadors. S'hi trobaven trenta-set casetes organitzades a través d'un carrer central que es trobava pavimentat amb llambordes. Actualment, només es conserven tres casetes, l'empremta de moltes altres i el paviment central.

Quant als tancaments de la parcel·la, es conserven encara que algun es troba bastant deteriorat. Inicialment estaven formats per murs mixtos de maçoneria de roig amb morter de calç i fàbrica de maó vista.

Destacats