Un estudi del CIPF demostra que una proteïna podria potenciar la regeneració neuronal després d'una lesió medul·lar

Guardar

CIPF
CIPF

Un estudi del Laboratori de Regeneració Tisular i Neuronal del Centre d'Investigació Príncep Felip (CIPF) , dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, revela que l'ús de fàrmacs per a manipular una proteïna de les cèl·lules potenciaria la regeneració neuronal després d'una lesió medul·lar.

Segons la investigació, la modulació farmacològica d'un canal iònic (proteïnes que determinen importants processos en els sers vius) podria controlar tant la replicació de les cèl·lules mare com la seua diferenciació a cèl·lules madures amb aplicació en la reconstrucció de teixit neuronal en teràpies regeneratives.

L'estudi, dut a terme per la doctora Victòria Moreno, revela per primera vegada que el canal iònic Connexina 50 està present en grans quantitats en les cèl·lules mare de la medul·la espinal i que els nivells d'esta proteïna es redueixen significativament després d'una lesió medul·lar. Els resultats de la investigació han sigut publicats en sengles articles científics de 'International Journal of Molecular Science' i 'Cell & Tissue Research'.

Segons la doctora Moreno, s'ha explorat el paper d'esta proteïna de les cèl·lules ependimàries (de la medul·la espinal) en la modulació del control de la renovació de les cèl·lules mare de la medul·la espinal. Tot això en conjunt amb un altre conegut regulador, la proteïna Sox2, essencial en el manteniment de l'estat indiferenciat de les cèl·lules mare embrionàries, i que ha resultat ser un factor clau en la reparació de teixit neuronal.

Les investigacions del grup de Regeneració Neuronal i Tissular han mostrat que hi ha un paper dual d'esta proteïna depenent de la seua localització. Així, quan la Connexina 50 es troba en el nucli junt amb la proteïna Sox2, esta manté la capacitat proliferativa de les cèl·lules mare, i quan la Connexina 50 es troba en la membrana cel·lular, afavoreix la diferenciació a cèl·lules que intervenen activament en el processament cerebral de la informació en l'organisme.

Els diversos experiments realitzats in vivo i in vitro amb Clotrimazol (agent antimicòtic amb capacitat d'induir l'expressió de Connexina 50) han posat de manifest, a més, una major expressió de Sox2 en el teixit de la medul·la espinal després d'una lesió davall l'efecte d'este fàrmac.

A pesar que les investigacions demostren que hi ha una necessitat de mantenir un control de la localització d'este canal iònic per a interferir amb la diferenciació d'estes cèl·lules mare, l'estudi conclou que la modificació farmacològica de la Connexina 50 indueix a potenciar la regeneració de teixit neuronal endogen. Este descobriment té una important aplicació en tractaments de regeneració cel·lular.

Destacats