Un any d'obertura i participació a través de la Delegació de Transparència de la Diputació

Guardar

Jaramillo
Jaramillo

La Delegació de Transparència de la Diputació de València ha fet balanç d'un any d'«intens treball perquè els ciutadans i les administracions públiques tornen a ser amics», segons el diputat de Transparència i Govern Obert, Roberto Jaramillo. «El nostre gran repte era que els valencians deixaren de veure'ns malament i confiaren en nosaltres per a gestionar els assumptes públics», ha destacat Jaramillo.Per a aconseguir aquest objectiu, el diputat i el seu equip han desenvolupat diverses iniciatives, en el marc de l'Estratègia per a enfortir la cultura de transparència i obertura de la Diputació de València aprovada a l'abril sota el lema Estratègia GO! Dival. Tot açò s'ha dut a terme tant des de la pròpia Diputació com en col·laboració amb altres administracions (ajuntaments i Generalitat).

Des de la Diputació s'han fet sessions formatives comarcals per a tots els ajuntaments de menys de 1000 habitants dins del projecte Transparència 1000. Aquest programa, al qual s'han acollit 43 ajuntaments, té per objecte prestar suport integral als municipis per a la creació i el manteniment dels portals de transparència. En la seua segona fase, es proporciona capacitació al personal municipal per a desenvolupar les tasques de localització i classificació de documentació rellevant per al compliment dels deures de publicitat activa.

D'una altra banda, durant els mesos de juny a setembre s'ha fet el programa de Jornades GO! Reptes per a una cultura GO, en col·laboració amb la Universitat de València i en el qual professors de reconegut prestigi de l'àmbit del Dret i la Ciència Política han visitat les comarques fent un total de setze activitats formatives.

Alcaldes, funcionaris i representants polítics valencians s'han reunit amb Jaramillo per a conèixer l'Estratègia GO! Dival, que incorpora àrees de transparència, participació i foment de la cultura de Govern Obert que inclouen diferents accions destinades als ajuntaments de la província de València. Per exemple, s'ha dissenyat una eina per a gestionar i donar transparència a la informació sobre els obsequis que reben els alts càrrecs i informació sobre els desplaçaments i viatges d'aquests i els seus costos.

En aquesta mateixa línia seguirà treballant la Delegació de Transparència, que en el segon semestre de 2016 i al llarg de 2017 tindrà al seu equip centrat en la difusió d'una eina integral per a la transparència de la informació sobre alts càrrecs i una eina de participació. Aquestes eines es dissenyen amb un perfil multientitat que permetrà la seua adopció per les entitats locals que ho requerisquen.

Destacats