Sarrià: “Abans de finalitzar l'any la rehabilitació del Cabanyal estarà en plena activitat"

Guardar

El president del Consell d'Administració de la Societat Pública Pla Cabanyal Canyamelar, Vicent Sarrià, ha explicat hui als membres de la Comissió els projectes per al barri que començaran a executar-se a partir del mes de setembre. Estes actuacions faran possible que abans de finalitzar l'any es troben en marxa en el barri obres d'urbanització i en la xarxa arterial de col·lectors, així com actuacions de rehabilitació d'habitatges, tant públics com privats. Totes estes obres es realitzaran en aplicació del conveni per a establir l’Àrea de Renovació i Regeneració Urbana (ARRU) signat el passat mes de maig entre l'Ajuntament i la Generalitat, i que compta amb ajudes del Ministeri de Foment.

El conveni contempla una inversió total de 12.795.000 euros, dels quals el Ministeri de Foment aporta quasi 4.400.000 euros, la Generalitat 1.245.000 euros, l'Ajuntament de València un poc més de dos milions i mig d'euros i els particulars més de quatre milions i mig.

En breu s'aprovaran les bases que regularan les ajudes per a la rehabilitació i edificació d'habitatges, que disposaran amb caràcter immediat d'una primera aportació a compte de la Generalitat de 701.025 euros, a més dels 572.100 euros dels pressupostos municipals per a 2016, que es destinaran a la rehabilitació d'habitatges.

El pròxim any, l'Ajuntament de València consignarà la segona anualitat d'1.944.150 euros, que aniran destinats a edificació de nova planta (600.000 euros) i urbanització de carrers per un total d'1.200.000 euros, a més de l'aportació de 156.000 euros a la Societat Pla Cabanyal que gestionarà la tramitació de les ajudes i funcionarà com a Oficina Tècnica Municipal.

Sarrià ha recordat que el conveni té previst, a més, una aportació del Ministeri de Foment de 84.000 euros com a ajudes a les gestions de l'Oficina Tècnica del Pla Cabanyal.

D'altra banda, està previst que a la finalització de les dos anualitats del conveni s'haja intervingut en la rehabilitació de 250 habitatges i en l'edificació de 50 habitatges més, entre habitatge privat i públic del patrimoni municipal. Estes últimes també s'acolliran a les ajudes del Ministeri de Foment i la Generalitat.

Finalment Sarrià ha assenyalat que el Ministeri de Foment aportarà 2.000 euros per cadascuna de les actuacions de rehabilitació i edificació que es concedisquen (previst per a una estimació de 300 habitatges), per la qual cosa es calcula que l'Ajuntament podria rebre fins a un màxim de 600.000 euros per a obres d'urbanització, de manera que ascendiria per al pròxim any a obres a un import d'1.800.000 euros, dels quals 1.200.000 euros serien aportats per l'Ajuntament i els restants 600.000 pel Ministeri de Foment .

PLA CONFIANÇA

Durant la reunió s'ha informat de la moció presentada en la Comissió d'Hisenda, de la qual es donarà compte en el Ple municipal del pròxim dijous, de manera que es reassignaran els projectes del Pla Confiança, a la vista del nou decret gestionat amb la Conselleria d'Economia. Esta reassignació permetrà, d'una banda, actualitzar els projectes d'impossible execució, sobretot aquells que causaven espoli en el Cabanyal, i, de l’altra, la rehabilitació d'habitatges públics. El termini per a finalitzar totes les obres serà juny de 2019.

Amb esta nova reassignació de projectes (la moció dels quals ha sigut aprovada hui en la Comissió d'Hisenda), el Cabanyal rep més de 7 milions d'euros del nou Pla Confiança per a projectes com el Centre Social de la plaça Llorenc de la Flor (2.112.506 euros), la reurbanització de carrers paral·lels al mar (1.767.219 euros) i el pla de rehabilitació del patrimoni municipal d'habitatges de lloguer al Cabanyal-Canayamelar (1.579.337 euros).

Vicent Sarrià ha recordat que ja s'està procedint a la licitació de quatre grans projectes per al Cabanyal, les obres dels quals començaran després de l'estiu, per un import de vora 11 milions d'euros.

Un dels projectes correspon a la renovació i obra nova de la xarxa de col·lectors arterials del Cabanyal-Canyamelar. Els altres tres es referixen a la renovació d'infraestructures viàries en els principals itineraris del barri: el format pels carrers de la Barraca, la Reina i del Dr. Lluch, entre Francesc Cubells i Empar Guillem i entre els carrers dels Pescadors i l’avinguda dels Tarongers. El tercer discorre per l'avinguda del Mediterrani, Columbretes, Progrés, Josep Benlliure i Pare Lluís Navarro.

 

Destacats