Ribó: 'Mai s'havien executat tantes inversions per a la ciutat'

Guardar

imagen_1_050512
imagen_1_050512

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que l'Ajuntament reclamarà davant del Ministeri d'Hisenda la seua eixida del Pla d'Ajust, que va ser aprovat en 2012 amb una vigència de 10 anys, però que ha deixat de ser preceptiu, atés que el consistori compleix completament i de manera sostinguda amb les exigències de pagament de deute i de pagament a proveïdors per les quals es va establir aquest pla.

Així ho ha subratllat l'alcalde Joan Ribó, acompanyat pel regidor delegat d'Hisenda, Ramón Vilar. Ambdós han destacat la solvència de les finances municipals, que han recolzat sobre dades, i en l'aval d'aquestes per part de l'interventor municipal. De fet, la Intervenció Municipal ha remés un informe el Ministeri d'Hisenda sobre l'execució del pressupost municipal del 2016 en data 31 de gener de 2016, que reflecteix les bones dades del passat exercici, i que sustenta la reclamació de posar fi a les determinacions del Pla d'Ajust.

Així, el grau d'execució global dels pressupostos del 2016 ha sigut del 90%. L'alcalde ha destacat com la voluntat de "pressupostar bé, sense trampes, i amb plantejaments ajustats a la realitat" va portar, per exemple, a fixar unes previsions d'ingressos "realistes i tendents a la baixa", i que s'han traduït que els ingressos finals van ser al voltant d'un 5% més que els previstos inicialment. "No vam voler pressupostar de manera especulativa", ha explicat Joan Ribó, "sinó amb objectius verificats".

Quant a l'execució d'inversions, en principi el projecte pressupostari preveia 75 milions d'euros per a aquest concepte. Finalment, després de l'aprovació de distintes modificacions creditícies, el muntant total executat ha ascendit a 89 milions d'euros (sumant pressupost inicial i modificacions, la xifra de previsions arribava als 134 milions).

LA INVERSIÓ MÉS ELEVADA DE LA HISTÒRIA

"Mai en la història d'aquesta casa s'havien gestionat tantes inversions", ha assegurat l'alcalde, qui ha repassat les xifres dels últims anys: des dels 34,8 milions de l'any 2013, els 52,3 milions en 2014, els 62,1 en 2015, fins a arribar als 89 milions del 2016.

Per això, Ribó ha instat els grups de l'Oposició Municipal perquè, "quan ens diuen que executem poca inversió, que adeqüen les seues crítiques a la realitat". "Estem davant de la quantitat d'inversió més elevada que ha fet mai l'Ajuntament", ha reiterat el primer edil.

Un altre dels elements "significatius" que ha destacat Joan Ribó ha sigut la partida 413, que fa referència a les factures amb dificultat de pagament entre exercicis. Així tot i que les previsions més optimistes preveien superar els 6 milions d'euros, finalment han estat per davall. En concret, 5'6, dels quals 3 milions són referits a factures i la resta a expropiacions. Cal recordar que la partida 413 presentava l'any 2013 un total de 42 milions d'euros, 24 en 2014, i 20 milions en 2015. Ribó ha mostrat la seua "satisfacció per l'evolució de la 413, que és un senyal inequívoc que aquest Ajuntament i aquest Govern gestionen de manera seriosa i rigorosa".

Arxivat a:

Destacats