Puja fins al 26% la taxa de pobresa de les dones en la Comunitat Valenciana

Guardar

Pobresa a Espanya
Pobresa a Espanya

L'empitjorament en la vida de les dones eleva fins al 26 per cent la taxa de pobresa a la Comunitat, segons les dades facilitades per l'EAPN, que revelen que el 2018 el risc de pobresa i/o l'exclusió social (indicador AROPE) va afectar el 30,2% de la població valenciana, 1.497.543 persones.

La dada suposa la reducció de poc més d'un punt pel que fa al 2017, quan es va registrar una taxa del 31,3%. En termes absoluts, hi ha quasi 50.000 persones menys que l'any passat en risc de pobresa i/o exclusió social, amb "diferències clares" per sexe: quatre punts més entre les dones (32%) que entre els homes (28%).

Les dades s'extrauen del IX Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008- 2018' de l'EAPN Espanya, presentat en el marc del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa, segons ha informat l'entitat en un comunicat. L'informe conclou que la Comunitat Valenciana té 1,28 milions de persones en risc de pobresa, de les quals unes 697.600 són dones.

Després del "moderat increment" el 2017, la taxa AROPE torna a reduir-se amb una "intensitat una mica major" al descens mitjà estatal el 2018, però està encara 4,1 punts per damunt, que se situa en el 26,1%.

Tot i la millora respecte a l'any anterior, en passar del 31,3% al 30,2%, la taxa autonòmica el 2018 és un 10% més alta que quan es va originar la crisi el 2008, any en què es va registrar un 27,5% de població en risc i un total de 1.383.140 persones en aquesta situació.

Segons l'EAPN, l'increment del 3,5% del PIB valencià en aquesta última dècada "no ha resultat suficient per a reduir la taxa AROPE". Una altra dada significativa el 2018 ha sigut l'empitjorament en les condicions de vida de les dones, que ha sigut determinant en l'increment fins al 26% del percentatge de persones que a la Comunitat viuen per davall del llindar de pobresa, si bé les dades de l'últim any mostren una millora per als grups en major risc de pobresa i exclusió.

Així, l'informe reflecteix que el creixement de la pobresa d'aquest any es deu a l'empitjorament de les condicions de vida de les dones, la taxa específica de les quals es va incrementar pràcticament en un punt percentual.

POBRESA SEVERA

La taxa de pobresa severa (mesura amb un llindar del 30% de la renda mitjana a Espanya) a la Comunitat Valenciana es va situar el 2018 en el 5,8%, xifra que significa una "important reducció" de 3,5 punts percentuals (-38%) pel que fa a l'any anterior i el retorn als valors mitjans estatals. La Comunitat Valenciana té unes 287.000 persones, 170.000 menys que el 2017, que ingressen en les seues llars menys de 370 euros al mes per unitat de consum i, per tant, estan en pobresa severa.

Segons l'entitat, el 2018 va haver-hi també un important descens de la privació material severa, que es redueix a menys de la mitat i passa del 7,4% al 2,9%, quasi la mitat de la registrada per al conjunt de l'Estat i, d'aquesta forma, la Comunitat Valenciana ocupa la quarta posició més baixa entre totes les regions. En termes absoluts, unes 144.000 persones viuen en condicions de privació material severa en l'autonomia.

El percentatge de persones que no poden permetre's un menjar de carn, pollastre o peux cada dos dies, ha descendit des del 5,1% a l'1,7% de la població valenciana (-66,4%) o aquelles que no poden permetre's mantindre la vivenda amb una temperatura adequada que ha baixat a menys de la mitat, des del 9,8% al 4,7%. La població que experimenta dificultats per a arribar a final de mes ha disminuït des del 63% al 58,3%.

Destacats