Publicat el llistat provisional de les ajudes al lloguer per a l'any 2020

Guardar

vivienda
vivienda

Ja es pot consultar en la web municipal el llistat provisional de les ajudes al lloguer per a l'any 2020 que estan dotades amb dos milions d'euros. Aquestes ajudes de l'Ajuntament de València sufraguen durant un any el 40% del preu del lloguer de les vivendes de famílies amb renda baixa amb la condició que no paguen un arrendament superior a 600 euros al mes.

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, s'ha referit a l'increment del preu màxim de lloguer subvencionable previst en les cinc convocatòries hagudes fins ara. A la de 2016 va ser de 450 euros; el 2017 es va apujar a 500 euros "per adaptar-nos a la realitat de l'augment del preu de lloguer que patia la nostra ciutat"; i ja en la resta de convocatòries "el preu màxim de lloguer subvencionable ha apujat fins als 600 euros mensuals".

Lozano ha dit que "aquesta convocatòria és una acció més, de totes les que tenim en marxa, per ajudar a compensar la pujada de preus a la ciutat de València i aconseguir que més famílies tinguen un lloguer assequible. Es posa l'accent en les persones que tenen menys ingressos i menys capacitat de pagament".

Les llistes provisionals s'han publicat al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web municipal. En total, s'han admés 621 sol·licituds, 1.122 sol·licituds tenien la documentació incompleta i 487 sol·licituds han estat excloses. Es concedeix un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci, per a esmenar la manca de documentació o presentar al·legacions. El termini finalitza el pròxim 28 d'octubre. Els rebuts del pagament de lloguer dels mesos de juny a novembre es poden presentar fins al 16 de novembre de 2020.

Lozano ha assenyalat que el criteri econòmic és el capital a l'hora d'atorgar els ajuts. "Els ingressos de la unitat familiar o unitat de convivència han de ser inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) multiplicat per tres, és a dir, no poden superar el màxim de 22.568 euros anuals", ha explicat la regidora.

Consulta la llista de persones beneficiàries: https://bit.ly/377Y7eQ

Destacats