Política Lingüística augmenta la qualitat de l'ensenyament i aprenentatge d'idiomes de les EOI

Els alumnes lliures disposaran d'una doble convocatòria per a les proves de certificació durant el curs 2016-2017.

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat un paquet de mesures destinades a augmentar la qualitat en l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en les Escoles Oficials d'Idiomes. Entre aquestes mesures destaquen l'ampliació de la doble convocatòria als alumnes lliures, la redistribució de les hores lectives per tal de posar a l'abast dels estudiants una oferta major de cursos, la implantació dels estudis d'eusquera, romanés, japonés i neerlandés o la implantació de la matrícula online a totes les EOI a partir de setembre. L'objectiu és aprofundir en el compromís de fer de les Escoles Oficials d'Idiomes, un instrument fonamental en el context d'una societat multilingüe.

Una de les principals novetats per al curs 2016-2017 és que els alumnes lliures comptaran amb una doble convocatòria per a les proves de certificació. D'aquesta manera, tindran una segona oportunitat de la qual ja disposaven els alumnes oficials durant el present curs 2015-2016. La mesura té com a objectiu equiparar les EOI valencianes amb les de la resta d'autonomies.

Pel que fa a la redistribució de les hores lectives, els grups per professor es reduiran de cinc a quatre grups. S'assoleix, per tant, l'estructura de grups actual de totes les comunitats autònomes de l'Estat, excepció feta de Múrcia i Castella la Manxa. Així, les hores lectives del professorat es redistribueixen, de manera que cada grup comptarà amb mitja hora més de classe setmanal i passarà de quatre hores a quatre i mitja. A més, l'alumnat tindrà accés a una major oferta de formació pel que fa al reforç de l'expressió i la interacció oral, cursos monogràfics i altres cursos específics amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament i de l'aprenentatge d'idiomes.

A més, les ràtios es redueixen. Així, els grups de primer del nivell A2 passaran de 42 places del curs 2015-2016 a 35 alumnes al pròxim curs, 2016-2017.

Les EOI implanten quatre nous idiomes

D'altra banda, la direcció general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme potenciarà l'oferta d'idiomes amb la incorporació dels estudis d'èuscar, romanés, japonés i neerlandés.

Pel que fa a la presència de l'èuscar, respon al fet que vivim en un Estat plurilingüe i això s'ha de materialitzar amb accions d'oferta formativa en totes les comunitats autònomes. La voluntat que totes les llengües oficials de l'Estat estiguen en les EOI, ja va ser expressada en el transcurs del I Seminari de direccions generals de Política Lingüística de l'Estat, celebrat durant la Primavera Educativam ha expressat el director general de Política Educativa, Rubén Trenzano. .

Quant al romanés, es tracta d'una aposta perquè la població nouvinguda concentrada preferentment a les comarques de Castelló puga mantindre's en la seua llengua d'origen i puguen convidar la societat perquè l'aprenga. Aquesta mesura es complementa amb el conveni signat per la conselleria amb les autoritats romaneses per tal que els alumnes dels centres públics valencians, ubicats en poblacions on hi ha una presència significativa de la comunitat romanesa, puguen rebre formació lingüística en la seua llengua.

La tercera llengua que s'incorpora als ensenyaments de les Escoles Oficials d'Idiomes és el japonés, un idioma que representa una aposta clara per una llengua extraeuropea i de marcat caràcter comercial i tecnològic.

Finalment, el neerlandés també estarà present en l'oferta formativa, ja que es tracta d'una llengua europea amb un volum de persones immigrades important a Alacant.

Destacats