Obert el termini per a sol·licitar les ajudes destinades a l'adquisició de material escolar de València

Guardar

1125 Ajudes material escolar
1125 Ajudes material escolar

L'Ajuntament de València, a través de la regidoria d'Educació, ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a l'adquisició de material escolar destinades a l'alumnat escolaritzat en el segon cicle d'educació infantil durant el curs 2020 - 2021. Les persones interessades tindran fins al 24 de desembre per a cursar la petició.

La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha detallat que "hem fet un augment pressupostari en la present convocatòria, passant dels 370.000 € de l'exercici anterior als 400.000 € de l'actual". "La finalitat és fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació i donar suport econòmicament a les famílies amb més dificultats, proveint els recursos econòmics i suports precisos per a això".

Estes ajudes estan destinades a cobrir les despeses de material escolar de l'alumnat escolaritzat en el segon cicle d'educació infantil, és a dir, xiquets i xiquetes de tres a sis anys. Es tracta del material necessari per a l'acompliment dels estudis al centre educatiu, segons les indicacions de centre, com llibretes, aquarel·les, colors, llapis, fitxes, etc. (material no inventariable).

Per a la concessió de les ajudes, regulades en règim de concurrència competitiva, es té en compte la renda anual familiar, entre altres criteris, com la situació familiar, l'existència de diversitat funcional, persones en situació de dependència, situacions de violència de gènere, etc. L'import màxim de cada subvenció per alumne serà de 100 euros. Es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat mitjançant factures del material comprat, és a dir, el material adquirit per les famílies ha d'estar pagat amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

A més, en els criteris de valoració de les bases, s'ha inclòs la novetat de puntuar més a les famílies perjudicades econòmicament a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, per estar afectades negativament per la sol·licitud d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major, o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció relacionades amb la covid- 19, així com en el cas de persones treballadores autònomes, per quedar en una situació que els legitime per percebre una prestació extraordinària per cessament d'activitat, d'acord amb el Reial-Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

Aquestes ajudes les poden sol·licitar les famílies els fills de les quals estiguen escolaritzats en els cursos corresponents al segon cicle d'educació infantil en col·legis públics i concertats a la ciutat de València durant el curs escolar 2020/2021, a través de la seu electrònica del web municipal.

Destacats