Nova línia de cooperació de la Generalitat amb els Ajuntaments

Guardar

Valencia
Valencia

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha manifestat la satisfacció del govern local davant de l'anunci de la Generalitat d'impulsar un Fons de Cooperació Municipal 2017, que suposa un primer pas per a l'aprovació de la futura Llei valenciana de finançament local. A més, el decret del Consell respectarà la llibertat dels ajuntaments per a destinar els nous ingressos a les partides que considere convenients.

"La iniciativa té una transcendència política fonamental", ha assegurat Vilar, "ja que obri un nou camí en la relació de col·laboració de la Generalitat Valenciana amb els pressupostos dels ajuntaments valencians". Ramón Vilar ha assistit, en el Palau de la Generalitat, a la presentació del Fons de Cooperació Municipal per a 2017, "un esforç molt positiu per part del Consell", ha subratllat el regidor, "i més amb les condicions d'infrafinançament que pateix la mateixa Generalitat, una deficiència que hui en dia és una qüestió compartida per la totalitat de l'espectre polític".

Segons les previsions, a la ciutat de València correspondrà un import total de 3.150.000 euros que, a pesar de no tractar-se d'una quantitat d'acord amb el volum de població de la ciutat, "ho comprenc perfectament", ha assenyalat Vilar, "ja que –a parer seu- no seria lògic que ens emportàrem la part del lleó d'aquest fons i deixar sense suport a multitud de municipis xicotets i les seues necessitats".

"NO ÉS JUST SER MERS CORREDORS COMERCIALS"

A més, tal com s'ha anunciat en la presentació del Fons, el decret que ha d'elaborar ara la Generalitat per a aplicar les previsions de finançament garanteix que els ajuntaments receptors d'aquesta col·laboració no estaran obligats a destinar els nous ingressos al pagament del deute, tal com sí que s'estableix en la Llei 40, d'estabilitat pressupostària, la coneguda com a "llei Montoro".

"No és just, ni lògic, ni adequat", ha afirmat Ramón Vilar, "que les limitacions de la llei Montoro porten els ajuntaments a fer de mers corredors comercials, és a dir, que els ingressos nous que rebem hagen d'anar directament i exclusivament a amortitzar anticipadament el deute". Tal com ha explicat l'edil, el programa d'amortització de deute de l'Ajuntament de València segueix un ritme adequat i sense cap desviació, i s'està complint més que suficientment". "Per això, celebrem que aquesta iniciativa del Consell permeta als ajuntaments poder adaptar els recursos a les aplicacions pressupostàries segons les necessitats de cada ciutat."

Es tracta d'una "postura política per part de la Generalitat de respecte a l'autonomia municipal, que és una cosa molt important", ha afirmat el regidor d'Hisenda. Una vegada en vigor el decret del Consell, des de l'Ajuntament de València es procedirà a aprovar la modificació de crèdits consegüent perquè els nous ingressos s'apliquen a "partides pressupostàries que es dirigisquen a solucionar problemes i necessitats de la ciutat", ha explicat.

Destacats