Naixen en Bioparc València el mateix dia dues cries de dril, un primat africà en greu risc d'extinció

Guardar

Dril Bioparc
Dril Bioparc

Dues cries de dril han nascut en el mateix dia en Bioparc València, un primat africà en greu risc d'extinció. Tots dos naixements s'han registrat dins del Programa de Conservació d'Espècies Amenaçades (EEP), en el qual el centre valencià s'ha consolidat en l'àmbit internacional.

Les cries van nàixer fa deu dies, dins del grup reproductor que habita en Bioparc València. El progenitor és Rafiki i les mamàs són Kianja i Abuja. L'evolució dels driles està sent "molt positiva" i des dels primers dies ja es poden observar en el recinte exterior en la zona que recrea els boscos de ribera de la zona d'Àfrica Equatorial.

Amb aquests últims naixements, la família de Bioparc està formada per un mascle, les dues femelles i els seus cinc fills, fins a un total de set driles. Anteriorment, altres individus nascuts Bioparc han sigut traslladats a altres institucions zoológicas per a formar nous grups.

Els driles (Mandrillus leucophaeus) són un dels primats més estranys d'Àfrica i amb major risc d'extinció en les zones tropicals d'Àfrica. Segons ha apuntat el centre en un comunicat, la conservació exsitu "s'ha convertit en la vertadera esperança per a salvar a aquesta espècie que molts consideren la gran desconeguda per la ciència, de fet, en la dècada dels huitanta es va creure extinta".

Aquests primats solen viure en selves i boscos en grups formats per un mascle i fins a vint femelles amb les seues cries. En contemplar-los, crida l'atenció que s'entreguen a la maniobra de "facilitació social": la desparasitación mútua.

El mascle per a incitar a les seues femelles a tal tasca, les toca lleument en la gropa i inicia una breu desparasitación, furgant entre el seu pelatge, la qual cosa estimula a la seua companya a una labor a la qual dedicarà "molt més temps i meticulositat" que el mascle.

L'home és el seu major depredador i no solament els caçadors ja que els projectes i infraestructures per a produir cautxú o oli de palma a gran escala que generen desforestació i degradació del seu hàbitat són les seues amenaces principals.

La Fundació Bioparc col·labora en la seua conservació in situ donant suport a projectes que treballen en la recuperació de diverses espècies de primats i la protecció dels seus hàbitats. En Bioparc conviuen en un espai "multiespècie" amb sitatungas, hipopòtams pigmeus, talapoines i oques del Nil.

Destacats