Mobilitat Sostenible protegeix l'espai públic en el seu informe sobre la capacitat de la ciutat per a albergar vehicles de sharing

Grezzi: “València ja va crear escola sent prudent amb la introducció de vehicles com els patinets de free floating, que han generat problemes en molts llocs”

Guardar

Bicinousar07
Bicinousar07

El servici de Mobilitat Sostenible ha lliurat a Domini Públic el seu estudi sobre la capacitat de València per a albergar oferta de vehicles de sharing. Aquest inclou un màxim de 2.000 motocicletes elèctriques, obri la porta al car-sharing en modalitat 'round trip', condiciona l'activitat de les empreses al fet que hagen de prestar els seus servicis no sols en el nucli urbà, sinó també als pobles de València i descarta les opcions que s'estacionarien en les voreres i que no tenen demanda en l'actualitat.

Com indica el mateix informe "la via pública, amb el seu espai limitat i les seues singulars característiques, pot reaccionar de múltiples formes a l'entrada de nous sistemes de vehicles", i en eixe sentit l'estudi estableix "les condicions que es consideren més adequades en l'actualitat per a regular la incorporació d'aquests a la ciutat de València, concretament dels sistemes de vehicles compartits de lloguer sense persona conductora i sense base fixa que desitgen operar en la via pública vinculada a una activitat d'explotació econòmica".

L'informe, de 23 pàgines, recorda i subratlla que la implantació dels sistemes de lloguer sense persona conductora i sense base fixa, d'acord amb els objectius del PMUS, "ha de buscar el foment de la intermodalitat, permetre un augment en les quotes del transport públic i reduir l'ús del vehicle privat a motor, [...] reduint finalment el nombre de vehicles motoritzats individuals a la ciutat, disminuint l'ocupació actual de l'espai públic per aquests per a la seua recuperació per altres usos i aconseguint reduir la contaminació atmosfèrica i acústica a través d'una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient".

Amb aquest punt de partida, l'informe tècnic realitza un estudi profund de la situació actual, de les empreses que operen ja a València i com ho fan, i descriu les possibilitats que disposa l'espai públic per a incorporar el seu estacionament (assenyalant que algunes incompleixen les normes d'estacionament recollides en l'Ordenança de Mobilitat).

CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

Pel que respecta a les diferents tipologies de vehicles, l'informe comença proposant establir de manera inicial un nombre màxim de 2.000 ciclomotors i motocicletes per als sistemes de lloguer sense persona conductora i sense base fixa, atorgant autoritzacions demanials, amb un número màxim de 500 vehicles a una mateixa persona o empresa, pel termini d'un any prorrogable anualment fins al termini màxim de duració de quatre anys.

L'informe estableix alhora que les autoritzacions hauran de condicionar-se també al fet que els vehicles siguen 100% elèctrics; estacionen en qualsevol zona habilitada per a estacionament lliure a la ciutat de València d'acord amb les condicions establides per l'Ordenança de Mobilitat i altra normativa vigent, però no en les places de "zona verda" una vegada s'habiliten o en les zones que poguera establir l'Ajuntament de València per raons de protecció patrimonial, contaminació acústica o ambiental o altres raons d'interés públic; o al fet que el servici s'oferisca en tot el terme municipal, inclosos els pobles de València, entre altres aspectes.

TURISMES EN 'ROUND-TRIP'

Respecte als turismes en ús compartit, l'informe apunta que, "atés que entre els objectius de la ciutat no està només la reducció d'ocupació de via pública, sinó també la reducció del nombre de desplaçaments que es produeixen amb cotxe (i que afecten també l'ús de la via pública i a la congestió)", es considera que el sistema més adequat per a aconseguir-lo és el que presenta la modalitat 'Round-Trip'. La seua principal característica és que la persona usuària recull i retorna el vehicle en una mateixa plaça d'estacionament, la qual cosa obliga la persona usuària a fer un viatge d'anada i un altre de tornada per a donar per acabat el servici.

No obstant això, l'informe recull també que la introducció del sistema free floating (desplaçaments lliures) – dockless (estacionament lliure), que suposa l'arrendament de vehicle sense persona conductora i sense base fixa en data 11 de desembre de 2019, està ara pendent dels resultats de l'autorització demanial concedida a CarGreen Mobilitat Sostenible S.L., per al desenvolupament d'un projecte pilot d'aquesta.

SENSE VEHICLES EN LES VORERES

D'altra banda, el servici de Mobilitat Sostenible confirma en el seu informe el camí emprés en els últims anys pel consistori i considera, "amb el propòsit de protegir l'ús general de l'espai públic", que "no és convenient" la implantació de sistemes de lloguer de bicicletes i/o vehicles de mobilitat personal sense persona conductora i sense base fixa en manera dockless en l'actualitat a la ciutat de València.

Com l'informe indica, "són coneguts els greus problemes d'ocupació de l'espai públic (estacionament en llocs indeguts, problemes d'accessibilitat a la mobilitat per als vianants, elevat nombre de bicicletes i vehicles de mobilitat personal tombats en el sòl, etc.)" que han generat aquests sistemes "en la pràctica totalitat de les ciutats en les quals s'han instal·lat, i desconeguts els casos en els quals el model s'ha implantat amb un èxit reproduïble en la resta de ciutats".

Finalment, sol·licitada també una valoració de la possible introducció de vehicles turístics amb autorització per a l'ocupació del domini públic municipal, l'informe indica que l'ocupació de l'espai públic per aquests vehicles per a la pujada i baixada de turistes es minimitzarà en compartir aquests els espais per a efectuar les parades mitjançant la coordinació d'horaris. "Existeixen en la ciutat espais reservats per a aquesta finalitat (espais habilitats per a parades i estacionaments per a autobusos turístics de servici discrecional i parades per a transport turístic amb parades)", per la qual cosa "no es considera necessari en l'actualitat limitar el nombre de vehicles que acomplesquen aquesta activitat, devent els vehicles compartir els espais disponibles per a la realització de les parades", conclou.

"VALÈNCIA VA CREAR ESCOLA"

"L'estudi ha sigut complex, però estem convençuts que el resultat és molt satisfactori", ha apuntat referent al treball del personal tècnic municipal el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. D'una banda, ha indicat, "la ciutat obri la porta a una oferta de servicis com el de les motos de sharing o els cotxes en round trip per als quals hi ha demanda i poden ajudar a reduir el nombre de desplaçaments i a substituir l'ocupació d'espai públic que generen altres vehicles més contaminants".

Per un altre, ha continuat el regidor, la ciutat "prescindirà dels que són innecessaris i no tenen demanda". En eixe sentit, ha afegit que "València ja va crear escola sent prudent amb la introducció de vehicles com els patinets de free floating, que han ocasionat i continuen ocasionant problemes en l'espai públic de moltes ciutats. El temps en això ja ens va donar la raó, i la pandèmia ho ha subratllat encara més, perquè ha quedat demostrat que a la ciutat no existeix demanda de lloguer d'aquests patinets, i si n'hi haguera amb el retorn del turisme, pot ser oferida per les xicotetes empreses ja existents que, a més de generar moltes ocupacions, no abusen d'un espai públic tan limitat i tan valuós com és el que totes les veïnes i veïns compartim".

Arxivat a:

Destacats