Mesuraments fetes en Port mostren que la contaminació és "molt baixa" i la qualitat de l'aire "excel·lent"

Guardar

puerto ep
puerto ep

Les dades dels mesuraments realitzats diàriament en la cabina d'immissió del Port de València mostren una qualitat de l'aire "excel·lent" i un nivell de contaminació "molt baix". Aquesta estació, inclosa en la Xarxa de Vigilància de la Generalitat Valenciana, recull dades de diferents contaminants atmosfèrics i de partícules PM10 per a controlar l'estat de l'atmosfera en la zona portuària.

En concret, les dades de l'estació del Port de València corresponents a 91 dies dels mesos de setembre, octubre i novembre recullen que el 81% dels dies, un total de 74, l'índex de la qualitat de l'aire ha sigut "excel·lent" i en el 19% restant, 17 dies, ha obtingut una qualificació de "bona".

Els resultats, segons ha informat l'Autoritat Portuària de València (APV) són "millors" que altres estacions situades a la ciutat. Com a exemple, la cabina del Port de València presenta millors registres que les estacions de Pista de Silla, Politècnic, Bulevard Sud o Molí del Sol i "similars" a la de la zona Centre.

La web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix quatre categories per a qualificar la qualitat de l'aire: excel·lent, bona, millorable i deficient.

Segons explica la web, els índexs de Qualitat de l'Aire són una eina per a informar d'una forma "clara i comprensible" als ciutadans sobre la qualitat de l'aire que respiren. Aquest valor es calcula a partir de les dades dels contaminants que s'obtenen en les estacions automàtiques que conformen la xarxa de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica.

En concret, per a calcular l'índex de qualitat, es tenen en compte cinc contaminants atmosfèrics més característics per als quals l'actual normativa europea ha establit els nivells màxims d'immissió permesos. Aquests contaminants són el Diòxid de Sofre (SO2), Diòxid de Nitrogen (NO2), Partícules menors de 10 micres (PM10), Monòxid de Carboni (CO) i Ozó (03).

Aquests registres estan disponibles en la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica, un sistema automàtic de control de la qualitat de l'aire que permet el coneixement dels nivells d'immissió de l'àrea on es troba establida, tant per dies com per franges horàries.

La xarxa compta amb estacions situades en diferents localitats de la Comunitat Valenciana. A la ciutat de València, estan connectades a la Xarxa deu estacions situades en diferents punts del municipi.

L'Autoritat Portuària de València (APV), a través del projecte GREEN C PORTS, que està coordinat per la Fundació Valenciaport, està instal·lant noves cabines en el Port de València seguint les indicacions del Centre d'Estudis Ambientals per al Mediterrani (CEAM), fundació de la Generalitat Valenciana per a la investigació, innovació tecnològica i millora del medi ambient. A més, aquesta institució s'encarrega també de la validació de les dades registrades per la Xarxa de Vigilància de la Generalitat.

L'objectiu de l'APV és "reforçar el seu compromís amb la sostenibilitat mitjançant solucions innovadores" per a "analitzar la qualitat de l'aire" i oferir informació a la comunitat portuària i veïns del Port d'una forma "activa i periòdica".

Destacats