Manos Unides de València finança un projecte de formació i ajuda tècnica per a agricultors sense recursos de Colòmbia

Guardar

manos unidas
manos unidas

Manos Unides de València amb la col·laboració amb les parròquies de Bicorp i de Canals finançarà un projecte d'alternatives de desenrotllament local per a comunitats rurals d'agricultors sense recursos de Colòmbia.

El projecte preveu acompanyament tècnic als agricultors, formació en bones practiques agrícoles, maneig ambientes i sostenible de les finques i millorament de les parcel·les per mitjà de l'establiment de practiques d'agricultura intel·ligent, han precisat a l'agència AVAN fonts de Mans Unides.

Els habitants de la zona són posseïdors de terres des de fa més de 40 anys a què van arribar en molts casos, fugint de la violència o expulsats dels centres de desenrotllament del país.

El projecte, que pretén a més, treballar de forma directa amb les organitzacions comunitàries presents en la zona, es localitza en el municipi de Sant Pau on, per la seua orografia muntanyosa i de difícil accés, s'han desenrotllat cultius de cocaïna i hi ha hagut tràfic d'estupefacients, segons la mateixa font.

Destacats