Les Roques del Corpus recuperaran la seua esplendor

Guardar

0816 Roques del Corpus 2
0816 Roques del Corpus 2

La restauració de les roques del Corpus, elements fonamentals d’una de les celebracions més importants de la ciutat de València, ha iniciat este dimarts la seua segona fase al Museu del Corpus - Casa de les Roques. “El Govern de la Nau aposta de manera decidida pel patrimoni cultural festiu del poble valencià i per això continuem avant amb els treballs per a recuperar i preservar les roques del Corpus, uns elements ben singulars i importants del nostre patrimoni”, ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Des d’ara i durant tot el mes de setembre, hi ha previst tot un seguit de treballs per a consolidar els elements més delicats de les roques, al mateix temps que se’n supervisa tota la policromia. Això comporta la realització d’un examen de l’estat real de tots els elements per a poder determinar les actuacions de restauració i condicionament necessàries. A més, hi haurà actuacions de neteja, de conservació preventiva, de reintegracions volumètriques, de massillament i anivellament de les pèrdues d’emprimació i policromia, de reintegració pictòrica selectiva i d’envernissament final per a protegir la policromia.0816 Roques del Corpus 3

Esta segona fase de la intervenció municipal és la continuació d’una primera en què es va rehabilitar la roca València, que data de l’any 1855 i que enguany ha tornat a eixir en la processó del Corpus després d’uns quants anys sense poder fer-ho pel deteriorament d’alguns dels seus elements, com els taulers interns de fusta. A més, també es va treballar amb algunes de les roques més antigues, com la de Sant Miquel, de l’any 1528, i la Diablera, la de la Fe i la Puríssima, de 1542.

L’atenció especial que requerixen les roques a l’hora de restaurar-les, reparar-les, consolidar-les, netejar-les i mantindre-les comportà que es comptara amb l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, per la seua trajectòria i el seu prestigi en eixe tipus de treballs.

Els treballs que ara s’emprenen serviran també per a preparar el trasllat de les roques tan prompte com s’inicien a la tardor les obres de reparació i restauració de la coberta de la Casa de les Roques.

Destacats