La Selectivitat enguany serà presencial i se celebrarà abans del 18 de juny

Guardar

selectividad examen
selectividad examen

Ja es coneix com se celebraran aquest curs les proves de Selectivitat. L'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) serà de manera presencial, malgrat la pandèmia de coronavirus i de les mesures extraordinàries que es prenguen a causa d'açò. I s'hauran de celebrar abans del 18 de juny.

Així consta en l'ordre del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, publicada aquest dimecres en el BOE, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.

El document no estableix una alternativa telemàtica ni en línia a la celebració presencial de les proves, com sí que ho feia aquesta ordre al novembre, quan es trobava en fase d'esborrany.

En aquest sentit, el document recull ara que "tenint en compte la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 (les Administracions educatives, en col·laboració amb les universitats) vetllaran perquè s'arbitren els procediments necessaris per a garantir la seua normal celebració en les dates previstes, amb independència de les mesures excepcionals que pogueren estar implantades en aquest moment en els seus respectius territoris".

DATES I DURADA

L'ordre ara publicada també posa data a la realització dels exàmens, indicant que "les proves hauran de finalitzar abans del dia 18 de juny de 2021" i que "els resultats provisionals de les proves seran publicats abans del 25 de juny".

Això suposa realitzar els exàmens en les dates habituals i no en dates tan tardanes com les del passat any, ja que es van retardar les proves fins a l'estiu per l'Estat d'Alarma, que va decretar el tancament de tots els centres educatius el 16 de març. Així, la Selectivitat de 2020 va donar inici el 23 de juny, allargant-se en la majoria de comunitats autònomes fins a les dues primeres setmanes de juliol.

Així mateix, les proves corresponents a la convocatòria extraordinària podrien celebrar-se al juliol o al setembre, segons el que decidisca l'Administració educativa competent. En el cas de celebrar-se el mes de juliol, els exàmens haurien de realitzar-se abans del 16 de juliol, mentre que si es realitzen al setembre, haurien de ser abans del dia 16.

Respecte a la durada de la Selectivitat, l'ordre estableix que "una durada d'un màxim de quatre dies", mentre que "en aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, tindrà, preferentment, una durada d'un màxim de cinc dies".

PREGUNTES A TRIAR I DE TIPUS TEST

L'ordre contempla també, igual que ja va succeir l'any passat per la COVID-19, que només hi haurà "una única proposta d'examen amb diverses preguntes", però els alumnes podran triar, dins d'un número determinat prèviament per l'òrgan competent, quines preguntes contestar.

D'aquesta manera, el nombre de preguntes es fixarà de manera que "permeta a tot l'alumnat aconseguir la màxima puntuació en la prova, amb independència de les circumstàncies en les quals aquest poguera haver tingut accés a l'ensenyament i l'aprenentatge durant la suspensió de l'activitat lectiva presencial", recull l'ordre ministerial.

Respecte a la mena de preguntes que contindran els exàmens, l'ordre estableix que cadascuna de les proves constarà de "preguntes obertes i semiobertes que requeriran l'alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa".

Però a més d'aquests tipus de qüestions, es podran utilitzar també "preguntes d'opció múltiple", és a dir, de tipus test, "sempre que en cadascuna de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes abast com a mínim el 50%".

Destacats