La policia nacional i la policia local de València han aprovat un protocol contra la violència de gènere

Guardar

1216 Junta Local de Seguretat Ciutadana (7)
1216 Junta Local de Seguretat Ciutadana (7)

La policia nacional i la policia local de València han aprovat un protocol contra la violència de gènere que optimitza els recursos materials i humans de les dues forces de seguretat per garantir la seguretat de les víctimes. Així, la policia local tindrà accés a Viogén, el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere del Ministeri de l'Interior, i col·laborarà en la vigilància de les dones amenaçades. L'alcalde, Joan Ribó, ha destacat que la policia local està fent "molt bona tasca en la lluita contra la violència cap a les dones i ara volem evitar duplicitats i optimitzar els recursos".

El protocol aprovat permetrà que la policia local col·labore amb la policia nacional en la prevenció i lluita contra la violència masclista i en la vigilància de les víctimes, l'acompliment de les mesures judicials d'allunyament i les ordres de protecció. Per complir amb aquest objectiu, la policia local de València tindrà accés al sistema Viogén, el sistema de seguiment integral dels casos, es nomenarà un coordinador entre les dues forces de seguretat i, a més, es regularan els procediments, les funcions i les competències. Igualment, el protocol insisteix en la necessitat que l'agent assignat per a garantir la protecció d'una víctima tinga una continuïtat en el temps tant per reforçar la sensació de seguretat de la dona maltractada com el coneixement de la situació per part de la policia.

L'alcalde, Joan Ribó, ha destacat que "és un protocol important perquè evita duplicitats i problemes i, en definitiva, facilita que el treball que es fa amb les víctimes tinga més eficàcia".

Per la seua banda, el Subdelegat del Govern en València, Rafael Rubio, ha dit que "el nou protocol millora substancialment el conveni que existia anteriorment i redundarà en una millora de l'efectivitat en la lluita contra la violència cap a les dones".

El protocol s'ha aprovat en la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament de València i a la qual han assistit l'alcalde, Joan Ribó i els regidors de Policia Local, Aarón Cano, i de Cultura Festiva, Carlos Galiana. Per part de la Delegació del Govern ha assistit telemàticament el Subdelegat del Govern a València, Rafa Rubio.

Destacats