La Junta de Govern aprova el projecte d'ordenança per a aplicar la transparència a les subvencions municipals

Guardar

La Junta de Govern Local ha aprovat en la seua sessió de hui  el projecte d'Ordenança General de Subvencions, amb el qual govern municipal vol aplicar criteris de plena transparència a la concessió de subvencions municipals . A partir d'este moment s’inicia una tramitació administrativa que inclou l'aprovació pel Ple, si pot ser este mateix mes, i un període d'exposició pública i presentació d'al·legacions de 30 dies que l'equip de govern municipal no vol que coincidisca amb el mes d'agost per a afavorir la participació ciutadana.

L'origen del projecte d'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València és la petició que l'alcalde, Joan Ribó, va fer al president del Jurat Tributari perquè elaborara un text que servira de base per a l’aprovació d'eixa ordenança que “regulara la tramitació i concessió de subvencions per part de l'Administració municipal”.

Després de l'aprovació  per part de la Junta de Govern Local, és preceptiu que este projecte d'ordenança passe per la corresponent comissió informativa abans de ser sotmés a l'aprovació del Ple per a aprovar-lo inicialment, després de la qual cosa serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província i s'iniciarà el periode de 30 dies d'exposició pública que no es vol que coincidisca amb el mes d'agost, per a afavorir la participació de la ciutadania, entitats i partits polítics, raó per la qual eixa exposició al públic és altament probable que es trasllade al setembre.

En el cas que durant el període d'exposició al públic no es presenten al·legacions contra el projecte, l'Ordenança General de Subvencions quedaria aprovada. Si n’hi ha, s’hauran de resoldre per a ser sotmesa a l’aprovació definitiva del Ple.

 

Arxivat a:

Destacats