La Generalitat i la Diputació de València s'alien per a fomentar la transparència entre els ajuntaments

Guardar

La_Generalitat_y_la_Diputacion_de_Valencia
La_Generalitat_y_la_Diputacion_de_Valencia

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha explicat que "es necessari convindre una sèrie d'actuacions en polítiques públiques de transparència, bon govern i participació, ja que sobre estes matèries sol parlar-se més del que es fa i són prioritàries per als governs del canvi".

Alcaraz ha fet estes declaracions després de firmar amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, un conveni de col·laboració en matèria de transparència. Es tracta del segon acord d'esta índole a què ha arribat la Generalitat, després del firmat amb la Diputació de Castelló al febrer d'enguany.

Per la seua banda, Jorge Rodríguez ha manifestat que "el normal és la col·laboració entre ajuntaments veïns, entre ajuntaments i diputacions, diputacions i Generalitat i que esta es coordine amb l'Estat". "És el que ens han demanat els ciutadans, i si no sabem llegir esta petició anem per mal camí", ha afegit el president de la Diputació, que ha qualificat de "privilegi" el fet de tindre "un company de viatge com la Conselleria en este gran repte de la transparència en l'àmbit municipal".

Estos convenis tenen la finalitat de regular la cooperació entre la Generalitat i les diputacions, fomentant els valors associats al "Govern Obert", en les seues dimensions de transparència, participació i rendició de comptes en les administracions locals. El conseller ha explicat que "l'objectiu és establir un marc de referència comú per a desenvolupar polítiques, la qual cosa significa un suport recíproc en matèria tecnològica, en matèria de formació i intercanvi d'experiències".

La Conselleria de Transparència s'encarregarà de supervisar, coordinar i promoure la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència. Per això, desenvoluparà accions formatives i de sensibilització, d'assistència tècnica i jurídica, i elaborarà materials divulgatius per a aconseguir una millor difusió i arrelar la cultura de la transparència i el bon govern entre els empleats públics de les institucions valencianes.

Per la seua banda, la Diputació de València s'ha compromés a assegurar la prestació integral i adequada dels servicis de competència municipal i l'assistència i cooperació jurídica en la totalitat dels municipis de la província. Amb este fi, realitzarà publicitat activa i pública de la informació de major rellevància, facilitarà l'accés dels ciutadans a la informació, i implementarà el "Govern Obert", estudiant, proposant i promovent mecanismes per a este fi en els municipis de la província de València.

Alcaraz ha incidit en que "no es tracta d'un pur acte protocol·lari, sinó que és un moment de treball molt important" i ha anunciat que es crearà una comissió mixta, formada per dos membres de cada una de les parts, que tindrà com a prioritat el seguiment i control del projecte i la bona marxa de les activitats formatives que es realitzen.

Jorge Rodríguez ha coincidit amb el conseller a l'hora de destacar el gran repte de la transparència en l'àmbit municipal i "la capacitat de retre comptes sobre les inversions que fem els alcaldes amb diners público". En este sentit, el president de la Diputació ha destacat el treball del diputat Roberto Jaramillo en l'elaboració del Pla Estratègic de Transparència de la Corporació provincial.

Destacats