La Fundació d'Investigació de l'Hospital General de València invertirà més de 100.000 euros a impulsar set projectes d'investigació

Guardar

Fundacion_Investigacion_Hospital_General_VLC
Fundacion_Investigacion_Hospital_General_VLC

La Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València (FIHGUV) ha seleccionat set projectes guanyadors en la convocatòria que anualment celebra per a promoure la investigació entre els i les professionals del Departament de Salut-València Hospital General.

La cirurgia axil·lar en càncer de mama, la infecció per càndida auris, el desenvolupament d'un algorisme per al pronòstic del càncer d'ovari i endometriosi, la identificació de biomarcadors per a la detecció d'aneuploidias fetals, les alteracions en el pronòstic de la pneumònia adquirida, l'estandardització del llenguatge en la planificació de les cures en infermeria i l'estudi de la utilització de medicaments potencialment inapropiats en pacients majors de 65 anys durant la seua estada hospitalària són els temes dels projectes d'investigació guanyadors en aquesta edició, que compten amb un finançament global de 106.610 euros.

Els projectes d'investigació han sigut valorats per la comissió avaluadora dels premis, conformada per professionals de diferents àrees i especialitats. Així mateix, els treballs són avaluats pel Comité Ètic d'Investigació Clínica del Consorci Hospital General de València. (CEIm).

"Amb aquestes ajudes volem impulsar la investigació entre els i les professionals del nostre departament de salut i, especialment, fer costat a investigadors que comencen, ja que, en les bases dels premis, valorem com a mèrit preferencial que, en els equips d'investigació, s'incloga a residents que puguen emprar aquests projectes d'investigació com a inici de la seua tesi doctoral", explica la gerent de la fundació, Raquel Gálvez.

D'altra banda, com cada any, la fundació acaba d'obrir el termini de la convocatòria dels seus premis Promoció de la Investigació 2020. Com a novetat, s'ha convocat una beca al millor 'Projecte d'investigació en SARS-CoV-2 o malalties COVID-19', donat el context d'emergència sanitària global que requereix mesures ràpides i efectives per a millorar el diagnòstic de pacients amb aquesta infecció i el desenvolupament de mesures de salut pública per a respondre a aquesta epidèmia. El termini de presentació dels projectes estarà obert fins al pròxim 6 de setembre.

Guanyadors Premis Dr. López-Trigo 2019

· Juan Vicente Mulet. Microbiologia. 'Estudi clínic-epidemiològic del patogen emergent Candida auris. Bases microbiològiques per al seu control'.

· Alberto Ríos Agudo. Unitat Funcional de Mama. 'Cirurgia axil·lar en el càncer de mama És necessària sempre la biòpsia selectiva del gangli sentinella? Identificació de factors que permeten no realitzar-la'.

· Ángela Garrido Bartolomé. Unitat docència Infermeria. 'Normalització del treball infermer mitjançant la utilització del llenguatge estandarditzat (NANDA, NOC, NIC), la planificació de cures i el mesurament de resultats en salut'.

Guanyadors Premis Fundació d'Investigació 2019

· Josep Marí Aleixandre. Ginecologia. 'Desenvolupament d'un algorisme pronòstic en càncer d'ovari i endometriosi basat en marcadors immunitaris de la transició epiteli-mesènquima'.

· Cristina Guallart Noguera. Anàlisis Clíniques. 'Identificació de biomarcadors proteics en líquid amniòtic i sèrum matern per a la detecció d'aneuploidias fetals'.

· Noelia Carrión Collado. Pneumologia. 'Impacte de les alteracions del facto de transcripció HIF 1 Alfa en el pronòstic de la pneumònia adquirida en la CV'.

Guanyadora Permio 20é Aniversari FIHGUV

· Virginia Merino Martín. Farmàcia Hospitalària. 'Estudi de la utilització de medicaments potencialment inapropiats en pacients >;65 anys durant l'estada hospitalària'.
Destacats