La firma del conveni amb l’agent urbanitzador del PAI Camí Fondo del Grau permetrà impulsar l’inici de les obres

Sarrià: “La urbanització impulsarà també la del sector del Grau i connectarà la ciutat amb la façana marítima”

Guardar

-L'ajuntament_de_valència
-L'ajuntament_de_valència

El Regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, i el president de l’agrupació d’interés urbanístic encarregada de la urbanització del Programa d’Actuació Integrada Camí Fondo del Grau, Joan Josep Pla, han firmat este dimecres una addenda al conveni urbanístic de 2006 per al desenvolupament del sector urbà Camí Fondo del Grau, la qual cosa permetrà desbloquejar la paralització d’este PAI, l’aprovació de la nova documentació i l’inici de les obres d’urbanització.

Tal com ha recordat Sarrià, l’agrupació d’interés urbanístic d’este sector havia de rehabilitar les naus protegides del carrer de Joan Verdeguer al barri del Grau, amb un compromís que s’establia en l’adjudicació del sector (dos naus Caballero, nau Harinera i la nau Ership), amb una edificabilitat de 15.900 metres quadrats de sostre i un finançament a càrrec seu de 7.950.440 euros.

No obstant això, anys després de la seua adjudicació, l’Ajuntament va decidir no exigir a l’agent urbanitzador esta rehabilitació i finançar-la a càrrec del Pla E del Govern d’Espanya (una nau Caballero) i al Pla Confiança de la Generalitat (la segona nau Caballero i la consolidació de l’Harinera), de manera que quedava encara pendent la nau Ership.

L’agent urbanitzador havia d’ingressar la quantitat de 7.172.641 euros, ja que es reconeix una despesa de 777.798 euros per treballs previs realitzats, dels 7.950.440 euros d’eixida. Esta quantitat, tal com va manifestar l’agent urbanitzador que es va fer càrrec de la gestió després del procés de concurs de creditors, no podia ser satisfeta a causa de la crisi econòmica, per la qual cosa va proposar a l’Ajuntament el seu pagament en edificabilitat en una parcel·la terciària compartida amb altres propietaris.

Com ha recordat Sarrià, el pla parcial inicial que va ser motiu de l’adjudicació es va modificar posteriorment a proposta de l’agent urbanitzador per a canviar parcel·les de residencial a terciari.

Els nous gestors, a petició de la Delegació de Desenvolupament Urbà, han acceptat tornar a la situació anterior, mantindre l’ús residencial del sector i adjudicar a l’Ajuntament com a únic propietari una parcel·la de 5.533 metres quadrats de sostre (uns 50 habitatges) per al pagament del deute, amb l’objectiu de procedir després de l’aprovació de la reparcel·lació a la seua subhasta invertint els diners que es recapten en la rehabilitació de la nau Ership i altres actuacions al barri del Grau.

El sector té una edificabilitat total de 80.634 m2 sostre, que permetrà la construcció de garatges, baixos comercials i aproximadament 700 nous habitatges.

En este sector, a més de les naus que van passar a ser propietat municipal en 2007, també és propietat municipal una parcel·la escolar, com a conseqüència de la reparcel·lació inicial aprovada, que servirà per a ampliar el CP Sant Josep de Calassanç.

Tal com ha manifestat el president de l’AIU, esta setmana es presentarà tota la nova documentació de planejament, un projecte d’urbanització modificat i la reparcel·lació, amb l’objectiu de tramitar-lo i aprovar-lo amb la major celeritat possible perquè les obres d’urbanització puguen iniciar-se al llarg de l’any que ve.

Sarrià ha valorat positivament la firma d’este acord que desbloqueja una situació paralitzada des de l’any 2006, “i que és estratègica per al desenvolupament d’eixa part de la ciutat, sobretot per la seua proximitat al sector urbanitzable del Grau, al qual afavorirà d’una manera positiva”, ha afirmat.

“Estem consolidant ciutat i obrint nous escenaris urbans”, ha assenyalat el regidor, que espera que al llarg de l’any que ve l’Ajuntament reba ofertes per a urbanitzar el sector urbanitzable del Grau i s’inicie un procediment per gestió indirecta que definitivament connecte la ciutat per este extrem amb la façana marítima.

Destacats