La Fe aposta per la impressió en tres dimensions per a tractar tumors ossis

Guardar

fe1
fe1

Pot la impressió en tres dimensions revolucionar el món de la medicina? No solament pot, sinó que ja ho està fent, i és precisament en açò en el que treballa l'Hospital Universitari i Politècnic de la Fe. Concretament, la Unitat de Tumors Musculoesquelètics del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i l'Àrea d'Imatge ja apliquen aquesta tecnologia en la planificació d'intervencions quirúrgiques, i esperen que la implantació d'aquesta tècnica es consolide progressivament.

Fa més de tres dècades que va nàixer la impressió en 3D i, des de llavors, el seu constant desenvolupament ha permés la seua aplicació en àmbits molt diferents, entre ells la medicina. Actualment, en l'Hospital de la Fe s'empra per a elaborar rèpliques d'ossos que seran intervinguts i planificar l'operació, amb el que es redueix el marge d'error i augmenten el percentatge d'èxit i la seguretat del pacient.

Aquesta tècnica permet reproduir fidelment l'os i plantejar la cirurgia de forma més exacta, la qual cosa disminueix els riscos per al malalt. La simulació sobre la peça de plàstic, a més, fa possible conéixer millor els marges de resecció i els angles d'atac, així com reduir els temps en el quiròfan.

"Sobretot, la qual cosa aconseguim amb aquesta impressió en 3D és que la planificació de la cirurgia siga més precisa. Sabem on estan els límits de la lesió amb major fiabilitat", ha apuntat el doctor Fernando Aparici, cap de secció de Radiologia de la Fe.

El procés de creació d'aquestes peces segueix un circuit senzill que comença amb la sol·licitud de la impressió des de Traumatologia. A partir de les imatges obtingudes en Radiologia mitjançant una tomografia assistida per ordinador (TAC) o una ressonància del pacient, es crea la peça en les instal·lacions de la Universitat Politècnica de València.

València Innova i Fablab València, assentades en les instal·lacions d'aquest complex universitari, són les encarregades de dur a terme la impressió en 3D a partir de les imatges rebudes des de la Fe. Després de depurar-les amb un programa informàtic, s'imprimeixen les peces en tres dimensions i es remeten a Traumatologia perquè es planifique la cirurgia, amb un coneixement major de l'os i una perspectiva de 360 graus.

Fins a setembre, la impressió en 3D d'aquestes rèpliques s'havia emprat en la planificació de dues intervencions de cirurgia òssia: un tumor en l'húmer i un altre en la pelvis (displàsia de maluc). Actualment, ja hi ha programades altres operacions recolzades en aquesta tecnologia i l'objectiu és que es convertisca en una eina del "dia a dia".

"Serà com imprimir qualsevol fulla. Serà una prova més per a la planificació en la intervenció del pacient. El que cal ajustar és on estan els límits cost-beneficie d'aquesta tècnica", ha assenyalat el doctor Manuel Angulo, traumatòleg i cirurgià ortopèdic de la Fe.

Es tracta d'un gran avanç en la medicina personalitzada, ja que permet crear models que no estan basats en l'estadística sinó elaborats de forma exclusiva per a cada pacient. En aquest sentit, les línies de desenvolupament futur, ha explicat Aparici, estan orientades no solament a millorar la planificació de les intervencions sinó a realitzar pròtesis mitjançant impressió en 3D que puguen ser implantades posteriorment en els malalts.

"Eixe és el treball que volem desenvolupar a continuació. Estem en la fase de planificació quirúrgica, però el següent és la planificació i substitució de l'os o del teixit per un adequat per a cada pacient", ha detallat.

Tots dos doctors coincideixen que la impressió en 3D es convertirà en una eina de gran utilitat en el futur, no solament en Traumatologia sinó en moltes altres especialitats mèdiques. De fet, actualment, l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe també aplica aquesta tecnologia en la planificació d'intervencions de patologies vasculars, com la simulació d'aneurismes cerebrals.

Angulo ha ressaltat que aquesta tecnologia suposa també un pas avance en l'àmbit de la docència, ja que fa possible una explicació més clara i en profunditat de la cirurgia als residents. Aquestes peces, una vegada esterilitzades, poden fins i tot introduir-se en el quiròfan per a facilitar la intervenció.

"Aquest material ho podem esterilitzar i tenir-ho en la taula quirúrgica, amb la qual cosa podem veure que la nostra resecció coincideix amb el que hem planificat i fins i tot tenir la possibilitat d'orientar-nos en anatomies complexes", ha abundat.

Així mateix, les rèpliques en 3D permeten detallar al pacient la patologia que pateix i la intervenció que se li practicarà.

Aquesta tècnica ha començat a aplicar-se en tumors ossis, ja que es tracta de patologies en la qual resulta complicat orientar-se anatòmicament i les rèpliques faciliten les intervencions. Aquesta tecnologia permet fins i tot conéixer la placa que es posarà abans de l'operació, de quina grandària i fins i tot premodelar-la.

Destacats