L'Oficina d'Estadística Municipal de València actualitza el Cens d'Activitats Econòmiques 2021

Guardar

Ajuntament de València
Ajuntament de València
L'Oficina Municipal d'Estadística de l'Ajuntament de València ha actualitzat el Cens d'Activitats Econòmiques de 2021, una publicació que analitza la informació procedent de l'explotació del fitxer administratiu de la matrícula de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) de València. Les dades es poden consultar i descarregar com a document electrònic en la web municipal www.valencia.es, i més directament en la web de l'Oficina d'Estadística, https://www.valencia.es/es/cas/estadistica/inicio.La publicació Inclou informació sobre els diferents tipus d'activitat, tant per al total de la ciutat com per als diferents districtes i barris. També inclou una anàlisi sobre la demografia de les activitats respecte a l'any anterior. Totes les dades que es recullen tenen com a data de referència l'1 de gener de 2021.Les gràfiques recollides reflecteixen que dos terços de l'activitat econòmica a la ciutat (concretament, el 66,7%) corresponen a comerços i servicis. El terç restant es divideix de la següent manera: 22,2%, sectors professionals; 6,8% construcció; 3,4%, activitats industrials; i 0,8%, activitats artístiques.El document inclou un conjunt de taules procedents de l'explotació del fitxer administratiu de la matrícula de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) de la ciutat de València per a 2021. S'han seleccionat tant les activitats en les quals València és el municipi en el qual es desenvolupa l'activitat, com totes aquelles en les quals el domicili fiscal de l'activitat és a la ciutat (s'ha considerat un nou barri en el districte 11, el Port, en el qual s'han inclòs les activitats situades en els Molls).El document recull, entre altres dades, les activitats econòmiques (industrials, comercials i professionals) segons grans grups, per districtes i per barris. S'inclou, a més, informació sobre les noves activitats registrades en cada barri, i sobre l'evolució del nombre de referències en els fitxers de l'IAE 2020 i 2021 (comerç i servicis) per districte i per barri. Al final del document s'inclouen taules sobre demografia de números de referència de l'impost.
Destacats