L'àrea de Treball Social del Departament València-Hospital General ha incrementat la seua activitat en un 18%

Guardar

trabajo social.
trabajo social.

L'àrea de Treball Social del Departament de Salut València-Hospital General, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha atés 25.897 contactes en l'últim any per sospita de risc social o per problemes socials agreujants de malaltia. Aquesta xifra és la suma de l'atenció en onze centres de salut, dues unitats de salut mental d'adult i una de salut mental infantil del Departament i suposa un increment global del 18'32% respecte a 2014.

El treballador social sanitari és el professional que coneix les manques i necessitats socials que incideixen en el procés de la salut i la malaltia dels individus, grups i comunitats. Promou la utilització dels recursos disponibles, gestionant-los i coordinant els suports amb altres institucions.

Des de la Unitat de Treball Social (UTS) de l'Hospital General de València, l'any passat es van atendre 1.189 persones que van generar 1.366 processos, és a dir, un posterior seguiment a través de consultes successives després d'un primer procés assistencial. En els set primers mesos d'enguany, l'activitat ascendeix a 994 processos, un 17% més que en el mateix període de l'any anterior.

Els problemes personals o familiars més freqüents són la limitació de l'autonomia personal (un 48,2%) que es pot donar en major o menor grau i que abasta les limitacions en el funcionament físic i/o psíquic, limitacions per a la mateixa cura personal i per a realitzar activitats instrumentals de la vida diària. Li segueixen la falta de suport soci-familiar (12,8%) i els maltractaments físics i/o psíquics (11%).

Entre els problemes sanitaris destaquen la no acceptació de la malaltia (10% dels casos) i l'addicció a substàncies o comportaments nocius (7,6%). D'altra banda, un 10'9% presenta problemes econòmics i especialment s'està incrementant el nombre de famílies amb molt baixos ingressos, assenyala Carmen Illa, responsable de l'àrea de Treball Social del Departament-València Hospital General.

La procedència dels pacients és per aquest ordre, l'hospitalització (62%), les Urgències (15%) i les Consultes Externes (12,6%). Quant a les especialitats mèdiques, les més freqüents són Urgències (14%), Medicina Interna (11%), Psiquiatria (10%), Oncologia (8%) i Pediatria (7%).

Protocol del servei d'Urgències davant violència de gènere

A la fi del 2010 es va engegar en el servei d'Urgències de l'Hospital General de València un "Protocol d'intervenció davant violència de gènere" que estableix la intervenció de la treballadora social en aquests casos. Aquest protocol, és per extensió, aplicable quan es detecta un possible cas en una sala d'hospitalització o en la consulta externa.

En els últims quatre anys la xifra de casos detectats oscil·la entre els 80 i 110 casos anuals. Així en 2015 es van detectar un total de 83 casos. En la seua majoria es tracta de dones d'entre 20 i 50 anys (79,3%), que no acudeixen acompanyades a l'hospital (36%) o són acompanyades per les forces de seguretat (28,9%) o per un familiar excepte parella o exparella (22,8%) i la relació de la qual amb el presumpte agressor és en la majoria de casos el cònjuge o parella (66,2%) o l'exparella (24%). En més de la meitat dels casos, la víctima té menors o altres persones depenents a càrrec seu (52%) i no tenen treball remunerat (51,8%).

En l'últim any, les notificacions per a la protecció de menors van créixer un 5%

Quant a les notificacions per a l'atenció soci-sanitària infantil i la protecció de menors el Departament València-Hospital General és, amb diferència, el que major nombre de notificacions emet a la Comunitat Valenciana. Aquest elevat nombre de deteccions, indica "l'alta sensibilitat i fort compromís dels professionals - fonamentalment de Pediatria, Urgències i dels centres de salut- per fer front a aquest problema", explica Carmen Illa.

El procediment consisteix en l'emplenament d'una fulla de notificació per part de qualsevol professional sanitari del centre que detecte una possible situació de risc psicosocial, desprotecció o maltractament d'un menor i la seua remissió a la Unitat de Treball Social per a la valoració de la situació de dita menor i la consegüent intervenció, si escau per a protegir a aqueixos menors.

La taxa de notificacions de violència en menors en el nostre país és inferior a la d'altres països. En el període 2010-2014, la taxa ajustada de notificacions a la Comunitat Valenciana ha sigut de 72,99 per 100.000 menors-any (IC95%: 70,53-75,45) segons l'Informe Tècnic de Violència contra Menors de la Direcció general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal. No obstant això, la taxa ajustada de notificacions del Departament València- Hospital General en aqueix període va ser la més elevada: 168,59 (el 16% del total de la CV), seguit del Departament València-La Fe 158,20 (el 9,4%) i el Departament de la Ribera 121,50 (el 8,7%).

Solament en l'Hospital General en 2015 es van emetre 89 notificacions, un 5% més que l'any anterior. El 51,6% van ser dones i el 48,3% van ser homes. Un 33,3% van ser nounats. Aquest elevat percentatge de nounats s'explica perquè és l'àmbit sanitari en el qual amb major freqüència s'aconsegueixen detectar aquestes situacions de xiquets que encara no han sigut escolaritzats i que per tant no són tan visibles socialment.

L'àrea de Treball Social del departament València-Hospital General està formada per 20 treballadores socials sanitàries, 5 en l'hospital i 15 en Atenció Primària i Salut Mental.

L'Hospital General de València, que va complir cinc segles en 2012, té una dilatada trajectòria en l'assistència als més desfavorits, ja que originàriament era l'hospital en el qual s'atenia a totes les persones que no tenien cobertura sanitària i va anar dels primers centres a comptar amb la figura del treballador social.

Destacats