L'Ajuntament nomena el tribunal per a l'oposició més gran de Policia Local de la història a València

Guardar

policia local ep
policia local ep

L'Ajuntament de València dona un pas més en la tramitació de les oposicions per a cobrir 160 places d'agents de Policia Local, "la més multitudinària de la història en aquest consistori", segons ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, qui ha anunciat el nomenament del tribunal selectiu del procés convocat per a cobrir en propietat 50 places d'agent convocades en l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de 2018 i unes altres 110 per cobrir places d'efectius que s'han acollit en 2019 a la reducció de l'edat ordinària de jubilació.

"Quan entràrem al govern municipal en 2015 teníem clar que era imprescindible recuperar per a la Policia Local de València una plantilla estable i ben dotada. En els anteriors 10 anys hi havia hagut una falta de convocatòries molt perjudicial. Per això, des del minut 1, des de 2015, el govern de Joan Ribó ha inclòs places de Policia Local en cadascuna de les OPO aprovades, pal·liant així l'absència de convocatòries durant la dècada anterior", ha explicat Notario.

Les bases d'esta darrera convocatòria que està tramitant-se es van aprovar en febrer de l'any passat, amb una modificació posterior en maig de 2019 i les instàncies es van poder presentar fins al passat 18 d'octubre. A les 50 places proveïdes (37 per a torn lliure i 13 per a mobilitat) s'han addicionat les 110 vacants produïdes en 2019 per l'acollida d'efectius a la reducció de l'edat ordinària de jubilació. "Hem utilitzat i utilitzarem sempre totes les eines que la llei ens proporciona per dotar la Policia Local dels efectius necessaris i aquesta convocatòria, la major d'agents convocada en la història de l'Ajuntament de València ens permetrà convocar places per a 160 nous agents per a un cos que té un paper importantíssim per garantir la convivència i la seguretat de la ciutadania, com hem pogut comprovar en la gestió de la crisi sanitària, amb un treball fonamental per assegurar el treball dels servicis essencials i l'acompliment de totes les mesures extraordinàries que hem pres", ha destacat Notario.

ÚLTIMA OPO

De l'OPO de 2015 deriven els següents processos, tots ells ja finalitzats: 52 places d'oficial/a de Policia Local, amb 392 aspirants i amb incorporació del torn de mobilitat el desembre de 2018 i la promoció interna de carrera el juliol de 2019; 17 places d'inspector/a de Policia Local, amb 408 aspirants i amb incorporació del torn de mobilitat l'octubre de 2018 i el torn lliure i promoció interna de carrera al febrer 2019; 4 places més d'intendent/a de Policia Local, amb 27 aspirants i amb incorporació el torn de mobilitat l'abril de 2018 i la promoció interna de carrera l'agost de 2018, i altres 8 places d'intendent/a principal de Policia Local, amb 78 aspirants i amb incorporació del torn de mobilitat el març de 2018 i el torn lliure i promoció interna de carrera l'agost de 2018, quedant una plaça de promoció interna deserta.

De l'OPO de 2016 deriva la convocatòria de 30 places d'agent de Policia Local, amb 1.599 aspirants i el procés ja finalitzat, amb la incorporació del torn de mobilitat el febrer de 2019 i el torn lliure de carrera el gener de 2020.

Pel que fa a l'OPO de 2017, deriva la convocatòria de 40 places d'agent de Policia Local, amb 1.532 aspirants i el procés ja finalitzat respecte al torn de mobilitat, amb data d'incorporació el febrer de 2020, i en tramitació respecte al torn lliure, nomenats en pràctiques el passat mes de desembre.

De l'OPO de 2018 deriva la convocatòria de 50 places ampliables al nombre d'efectius que s'han acollit a la reducció de l'edat ordinària de jubilació produïdes l'any 2019 (altres 110), amb 2.051 aspirants i el procés en tramitació, com s'ha explicat, amb la proposta de designació del tribunal selectiu.

D'aquesta forma, en 2018 es varen incorporar com a personal funcionari de carrera: 13 oficials, 4 inspectors, 4 intendents i 7 intendents principals; en 2019, 39 oficials, 13 inspectors, 10 agents de carrera i 28 en pràctiques (el que fa un total de 38 agents), i en 2020 s'han incorporat com a personal funcionari de carrera altres 32 agents. Únicament hi ha pendent de convocar les places derivades de l'OPO de 2019, que es va aprovar en desembre, amb un total de: 73 places d'agent, 41 places d'oficial/a, 12 d'inspector/a, 9 d'intendent/a, altra de comissari/ària i una més de comissari/ària principal.

Arxivat a:

Destacats