L'ajuntament impulsa les mesures per a adaptar al valencià el nom de la ciutat

Guardar

Amb esta decisió es complix amb l'acord del 1996 Reglament d'Ús i Normalització del Valencià en l'Ajuntament, que va ser aprovat per unanimitat dels partits amb representació en aquell moment en el consistori (Partit Popular, Unió Valenciana, PSPV-PSOE i Esquerra Unida). Tal com ha recordat la delegada de Desenvolupament Humà, Consol Castillo, “eixe reglament establix que el topònim de la ciutat s'adequarà al valencià, que segons marca l'Estatut és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana”.

La proposta no ha sigut recolzada pels grups de l'oposició: PP i Ciutadans, els quals han assegurat que el procediment seguit no és l'adequat, i inclús, en el cas del Grup Popular, ha anunciat la seua intenció de recórrer la decisió plenària. El regidor del PP Cristóbal Grau ha denunciat la falta d'informes tècnics que avalen la mesura, mentres que el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha assegurat que esta decisió “no unix, sinó que separa els valencians”. Per la seua banda, la regidora Consol Castillo ha fet referència a l’informe fet pel Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament i inclòs dins de la moció impulsora.

La regidora Castillo, a més, ha recordat als diversos grups polítics que la proposta no fa sinó arreplegar allò que s'ha indicat en un acord que en el seu dia van secundar tots els partits de la corporació, amb els seus corresponents informes, i ha lamentat que a pesar que l'oposició “ha votat en tot moment a favor d'adequar el topònim de la ciutat al valencià, ara es posen de perfil per fosques intencionalitats partidistes”.

Tal com establix el Decret 58/1992 del Govern valencià, que regula estos procediments, l'acord d'alteració del nom del municipi ha de seguir els tràmits següents: en primer lloc, exposició al públic pel termini d'un mes perquè s’hi puguen formular al·legacions. Després, resolució de les que hagen sigut presentades, i enviament de l'expedient a la Conselleria d'Administració Pública. Una vegada vist l'expedient i els informes justificatius sobre l'alteració de denominació, la Conselleria sol·licitarà informe a l'òrgan competent en matèria de política lingüística.

Castillo ha recordat que l'autoritat en matèria lingüística, tal com diu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la té l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, “per la qual cosa nosaltres –ha afegit– no farem ara de lingüistes”.

Davant de les acusacions del Grup Popular que la decisió plenària s'assenta únicament sobre “un esborrany firmat per l'alcalde”, la delegada Castillo ha explicat que els tècnics experts del Gabinet de Normalització Lingüística de l'Ajuntament han realitzat un informe sobre les al·legacions rebudes en el consistori. “I nosaltres –ha afirmat la regidora– no tenim res a dir sobre el treball fet i ben fet per part dels funcionaris. Els valorem, i molt”.

Finalment, a la petició que s'establisca una doble denominació, Consol Castillo ha recordat que açò ocorre a les capitals on es parla l'èuscar. En la resta de ciutats d'Espanya on es parla una llengua romànica, la denominació de la ciutat és única en la llengua pròpia de cada territori. “València està molt orgullosa de tindre una llengua pròpia –ha conclòs la regidora–i els valencians i les valencianes també”.

Arxivat a:

Destacats