L'Ajuntament impulsa dos obres d'urbanització en Marxalenes i la Fontsanta per 700.000 euros

Guardar

0715 Apertura Dr. Oloriz
0715 Apertura Dr. Oloriz

El regidor de Desenvolupament Urbà i Vivenda i responsable de les obres d'urbanització en la ciutat, Vicent Sarrià, ha mostrat la seua satisfacció pels dos nous projectes que el Servici Municipal d'Obres d'Infraestructura ha posat en marxa i han sigut aprovats hui per la Junta de Govern Local.

Es tracta de les obres d'ampliació dels vials i les voreres en l'entorn de la Casa de la Misericòrdia, en la Fontsanta, i del projecte d'enderrocaments de l'aulari del centre escolar Santiago Apòstol i obertura del carrer del Doctor Olóriz, en Marxalenes.

El primer projecte ha sigut adjudicat a l’empresa PAVASAL per un import de 318.000 euros i un termini d'execució de tres mesos. Amb esta obra s'ampliaran els vials i les voreres, on es col·locarà arbratge.

Tal com ha recordat Sarrià, “fa uns mesos es va realitzar una primera fase, amb una inversió de 60.000 euros, que va permetre fer per als vianants l'entorn de l'accés al centre escolar la Misericòrdia, on se situa la UNED, així com un centre de persones amb discapacitat de la Diputació i diversos instituts de la Conselleria d'Educació”.

Amb esta segona fase, que s'iniciarà el pròxim mes, es crearà un itinerari escolar segur que suposarà una millora substancial per a la mobilitat de les persones entre els barris de la Fontsanta i la Llum. Sarrià ha agraït al diputat provincial de Patrimoni, José Ruiz, la seua col·laboració en permetre l'ocupació d'uns terrenys de la corporació provincial necessaris per a executar est projecte.

La resta de terrenys per als vials i una parcel·la dotacional annexa van ser expropiats per l'Ajuntament per un import de 3,5 milions d'euros. Amb l'execució del vial i les voreres quedarà la parcel·la dotacional per a futures actuacions.

OBERTURA DOCTOR OLÓRIZ

La Junta de Govern Local ha aprovat també este matí el projecte per a l'obertura del carrer del Doctor Olóriz per un import de 370.000 euros, que s'executarà a la fi de 2017. En esta data el col·legi concertat Santiago Apòstol haurà derrocat l'aulari i l’haurà traslladat a un nou edifici per a poder procedir a la urbanització.

Tal com ha recordat Sarrià, “fa 15 anys l'Ajuntament va expropiar estos terrenys dins del projecte de l'eix Reus-Ruaya, que va executar la Generalitat, per a alinear el carrer segons les previsions del PGOU i generar un nou vial que connectara amb la citada ronda”. No obstant això, el Col·legi Santiago Apostol va rebre l'import de la indemnització i va sol·licitar anys després llicència de nova planta en el pati interior per a traslladar l'aulari que ocupa el carrer, però va paralitzar les obres, impedint l'obertura del carrer.

El delegat de Desenvolupament Urbà ha mantingut diverses reunions amb responsables del centre escolar i l’Arquebisbat (titular de propietat), en què es va arribar al compromís de reiniciar les obres del nou aulari a principis de setembre, perquè a la fi de 2017 es puguen traslladar, i el Servici d'Obres d'Infraestructura procedisca als enderrocaments i urbanització del carrer del projecte que ara s'ha aprovat.

D'altra banda, s'han iniciat les obres per part del citat centre escolar de reculada i urbanització en el carrer de Rubiols, en la part est del centre escolar, que era un compromís acceptat en la llicència d'obres i tampoc s'havia executat fins ara. Es tracta d'una obra que suposarà una millora de recuperació d'espai públic i noves voreres per als veïns de Marxalenes.

NOVA ZONA VERDA EN CARRER DEL MONCAYO-CREU COBERTA

D'altra banda, durant la reunió de la Junta de Govern Local, s'ha acordat acceptar una sentència que obliga l'Ajuntament a pagar 680.000 euros, més interessos, per al pagament d'una expropiació per a zona verda en el carrer del Moncayo.

Esta zona verda formava part d'un programa d'actuació integrada (PAI) a què es van presentar dos mercantils. La que no va resultar adjudicatària es va negar a participar en la reparcel·lació i va sol·licitar l'expropiació. L'Ajuntament va recórrer, ja que considerava que era l'agent urbanitzador adjudicatari qui havia d'assumir este cost, però finalment per la impossibilitat de portar-ho endavant, va renunciar, i la sentència obliga a aconseguir est sòl per expropiació municipal.

Una vegada es formalitze el pagament, s'haurà de programar l'execució del jardí, en un àmbit molt degradat, la qual cosa sens dubte suposarà una millora per a la qualitat del veïnat d'esta zona de la Creu Coberta.

Destacats