L'Ajuntament desinfectarà diàriament les més de 600 zones de joc infantil de la ciutat

Guardar

zona-juegos-pinedo
zona-juegos-pinedo

Les més de 600 zones de joc infantil de la ciutat, obertes al públic des de dilluns passat, es desinfectaran diàriament, en horari nocturn, amb la finalitat d'evitar possibles contagis del coronavirus. No obstant això, i malgrat aquest dispositiu especial de neteja per al qual l'Ajuntament destina, concretament, 301.059,40 euros al mes, «la ciutadania ha de respectar les mesures d'autoprotecció» en fer ús d'aquests elements del mobiliari urbà, tal com ha recordat hui el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, després de donar compte de l'increment del personal destinat a aquest menester: 82 persones s'ocuparan d'aquesta neteja especial, i 59 d'elles han sigut contractades ex professo. Les 23 restants són personal propi l'Organisme Autònom Municipal (OAM) Parcs i Jardins.

El vicealcalde Sergi Campillo ha explicat que tal com ha recomanat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, «l'Ajuntament procedirà a la desinfecció d'aquestes zones diàriament». «Encara que teníem un dispositiu important per a dur a terme aquest treball seguint aquestes recomanacions, hem incrementat i reorganitzat la plantilla tant de les contractes municipals de neteja com de l'OAM de Parcs i Jardins, perquè no volem retraure personal que s'ocupa del manteniment de les zones verdes de la ciutat per a escometre aquestes desinfeccions».

Davant aquesta actuació, que ha suposat un reajustament pressupostari, Sergi Campillo ha fet una «crida a la prudència, perquè les mesures més efectives per a frenar el contagi d'aquesta pandèmia són les d'autoprotecció». Així, ha assegurat, «tal com recull l'escrit de Conselleria per a contenir l'expansió del coronavirus cal reforçar l'autoprotecció, i la responsabilitat final per a evitar accions que posen en perill la salut dels i les menors és dels seus tutors i progenitors». D'aquesta manera, ha aclarit, «encara que la prevalença d'aquesta malaltia és baixa a la Comunitat Valenciana i menor en la franja d'edat primerenca, cal evitar qualsevol possible contagi».

Concretament, el servici de desinfecció de jocs infantils als jardins de la zona nord serà realitzat per 12 brigades compostes per 2 operaris i un furgó per al transport del personal, maquinària i productes biocides que són les mescles necessàries per a la desinfecció. Aquestes s'ajustaran al marcat pel fabricant, i es confeccionaran en les instal·lacions de l'empresa abans de l'inici de prestació del servei, per a evitar possibles riscos per mal ús dels productes utilitzats.

Pel que respecta a la jornada de treball, serà nocturna, entre les 22 hores i les 5 hores, de dilluns a diumenge, de tal forma que s'evite la trobada d'usuaris en les àrees de joc. Per a això, es contractarà a 28 operaris de tal forma que descansaran quatre d'ells diàriament amb el que es garantirà la prestació del servici amb 24 operaris de dilluns a diumenge. És a dir, setmanalment es registraran jornades de treball.

D'altra banda, el servici de desinfecció de jocs infantils de la zona sud de la ciutat ho prestaran 15 operaris al dia, inclosos dissabtes i diumenges. S'organitzaran en 9 brigades de 2 operaris i 3 brigades d'1 operari, estes últimes per a zones de joc infantil de xicoteta grandària. Això suposa la contractació de 21 operaris que treballaran 7 hores al dia durant 5 dies a la setmana. L'horari de treball també serà nocturn, de 22 a 5 hores, i tots els vehicles i equips a utilitzar seran elèctrics, la qual cosa garanteix el més baix nivell acústic i zero emissions de gasos nocius.

Finalment, el servei de neteja i desinfecció de zones infantils per part del OAM de Parcs i Jardins el duran a terme 23 persones, amb una freqüència diària i de 7 a 9 hores.

Destacats