L’Ajuntament de València incorpora dos tècniques de prevenció en riscos laborals

Guardar

ayuntamiento valencia ep
ayuntamiento valencia ep

La Junta de Govern Local nomenarà com a funcionàries en pràctiques de les aspirants que han superat la convocatòria de dues places de tècnica de Prevenció de Riscos Laborals. Les dues places, derivades de l'oferta pública d'ocupació de 2016, han estat cobertes per persones aspirants del torn lliure. Ara s'incorporaran al servici municipal de Salut Laboral i Prevenció de Riscos.

La regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Luisa Notario, ha destacat "el treball i la gran aposta d'aquest govern per la salut i la prevenció" i ha recordat que "va ser el govern de Ribó el que en abril de 2018 va crear el servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals, sent la primera vegada en la història de l'Ajuntament en què es compta amb un servici unificat de prevenció", ja que fins a eixe moment l'oficina de medicina laboral depenia del servici de Personal i la secció de Prevenció de Riscos Laborals depenia del servici d'Arquitectura i dels Servicis Centrals Tècnics.

El servici creat ha permés desenvolupar les activitats necessàries per a la promoció de la salut i la seguretat del personal municipal i la prevenció de riscos derivats del treball. "L'objectiu era impulsar una cultura preventiva integrada, basada en la promoció d'un grau alt de benestar físic, mental i social del personal", ha explicat Notario. "El govern de Ribó ha apostat pel benestar laboral dels empleats i les empleades, un aspecte que hauria de complir qualsevol empresa; des de l'Ajuntament, ara sí, en donem exemple", ha afegit.

Amb la creació del servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals es van posar en marxa els mecanismes per a dotar-lo de personal especialitzat en concret i s'aprovaren les bases per convocar dues places de tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació de 2016, ja que fins eixe moment el consistori no disposava de personal especialitzat en aquesta qüestió.

Notario també ha destacat "la recuperació amb aquest equip de govern de la regularitat en les convocatòries del comité de Seguretat i Salut", òrgan col·legiat de participació encarregat de la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Ajuntament pel que fa a la prevenció dels riscos laborals. "Este ajuntament té un compromís amb la salut i la prevenció de la sinistralitat laboral i amb la millora de les condicions de treball per a aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball; com a exemple molt evident, la gestió d'aquests mesos de pandèmia on el treball fet pel servici municipal de Salut Laboral i Prevenció de Riscos ha sigut immens i fonamental per a poder garantir la seguretat de treballadors i treballadores", ha explicat. "Gràcies a la seua professionalitat hem pogut comptar amb els oportuns plans de contingència on s'han establit les mesures a adoptar en cada un dels servicis d'aquest ajuntament atenent les seues particularitats. Hem pogut també disposar dels EPI i elements de protecció necessaris des del primer moment i de les proves diagnòstiques quan el protocol així ho ha marcat", ha conclòs.

Destacats