L'Ajuntament aprova una campanya de prevenció d'accidents de treball

Guardar

El Comité de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de València ha aprovat una campanya de prevenció d’accidents de treball que es posarà en marxa al setembre i en què s’aborden alguns dels motius més freqüents de sinistralitat laboral. De fet, es faran cinc recomanacions com a normes de prevenció d’accidents de treball.

En primer lloc, s’apunta la necessitat d’utilitzar permanentment el cinturó de seguretat als vehicles, tant durant el treball com a l’anada o la tornada per part de tots els passatgers. A més, s’aconsella parar atenció especial quan el terra estiga banyat i es recorda que els esvarons, les entropessades i les caigudes són causes principals d’accidents en el treball.

D’altra banda es recomana prendre precaucions en pujar i baixar escales i en baixar dels vehicles. També s’indica la necessitat d’evitar posar obstacles en l’entorn laboral que puguen provocar enganxades o entropessades, com ara cables, calaixos oberts o caixes en terra. Finalment, s’afirma que cal respectar de manera estricta les normes de circulació tant en el treball com en l’anada i la tornada.

El Comité ha presentat un pla de treball per a reduir els accidents laborals, dins del qual hi ha la realització de la campanya de prevenció. A més, inclou la realització de l’anàlisi i seguiment diari dels accidents nous, l’anàlisi i les conclusions trimestrals dels accidents nous en baixa i la valoració d’un pla específic al col·lectiu de la Policia, com ara, per exemple, en el reforç de l’ús dels mitjans de transport.

El personal municipal és l’actiu més important per al bon funcionament de l’Ajuntament de València i el Govern de la Nau té clara la importància que té el benestar i la salut laboral dels treballadors i les treballadores municipals”, ha assegurat el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, que ha afirmat que “els accidents laborals són evitables i hem de treballar tant en la detecció avançada per a evitar riscos com en la planificació de mesures preventives que incloguen formació i sensibilització del personal”.

ABSENTISME

D’altra banda, en el Comité de Seguretat i Salut s’ha presentat l’informe d’absentisme que desglossa les dades generals i totals del període, l’evolució global i el desglossament per sectors. Entre les dades més importants hi ha la reducció en un 1,5 % de l’absentisme respecte a l’any anterior. A més, hi ha hagut un 3 per cent menys de baixes noves.

El Comité es reunix cada tres mesos i és l’òrgan col·legiat de participació encarregat de la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’Ajuntament pel que fa a la prevenció de riscos laborals. El componen huit delegats i delegades de prevenció com a representants del personal municipal; Campillo és el seu president.

Destacats