La Junta de Govern designa als integrants de la comissió de selecció del director de la Banda Municipal de València

Entre els membres de la comissió està el director de l'Orquestra de València, el director del Palau de la Música i un integrant de l'agrupació musical

Guardar

Actuació de la Banda Municipal de València durant el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València en 2019
Actuació de la Banda Municipal de València durant el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València en 2019

La Junta de Govern Local ha designat als membres que integraran la comissió de selecció que haurà de triar l'adreça tècnica i artística de la Banda Simfònica Municipal de València. Així, la comissió de valoració per a l'elecció del nou responsable de l'agrupació musical estarà formada per una presidència, una secretaria i tres vocalies, amb els seus respectius suplents.

La comissió estudiarà i valorarà els mèrits acreditats per les persones interessades i emetrà informe perquè es procedisca al nomenament.

Entre els membres de la comissió està el director de l'Orquestra de València, Alexander Liebreich; el director del Palau de la Música, Vicent Llimerà; i un professor de l'agrupació musical.

Destacats