EMT ret homenatge a la plantilla que va col·laborar en l'extinció de l'incendi

Guardar

incendio-emt
incendio-emt

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha homenatjat les treballadores i treballadors que van col·laborar en l'extinció de l'incendi i a minimitzar les seues conseqüències el passat 5 de desembre en el Dipòsit de Sant Isidre. La directora gerent d'EMT, Marta Serrano, ha agraït la seua actuació heroica en una carta de felicitació, que serà inclosa en l'expedient personal de cadascun d'ells.

La direcció vol destacar així la professionalitat i el compromís mostrat per la plantilla, que es traslladà de manera voluntària a les cotxeres per a participar en el trasllat dels autobusos i ajudà a garantir el funcionament del servici públic que presta l'entitat a la ciutadania.

Consell d'Administració

EMT ha convocat per al 22 de desembre a les 13:00 hores un Consell d'Administració ordinari, que es realitzarà telemàticament, i ha lliurat la documentació sol·licitada per les conselleres i consellers en relació amb l'incendi en la cotxera de Sant Isidre.

Entre la documentació figura el Pla d'Autoprotecció en les instal·lacions de Sant Isidre inscrit en el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció i que incorpora tots els protocols per a prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, així com donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència. L'última actualització d'aquest pla realitzada el desembre de 2019 inclou les noves extensions telefòniques i els nomenaments del personal d'equips de primera intervenció, entre altres.

EMT realitza periòdicament simulacres de situacions d'emergència en els seus diferents centres de treball per a revisar els protocols i les condicions de seguretat i millorar la capacitat de resposta de la plantilla davant aquestes situacions de risc. Una d'aquestes últimes accions va ser un simulacre d'incendi en l'aparcament de la cotxera de Dipòsit Nord el mes de febrer.

A més, totes les persones que ingressen en EMT reben formació sobre riscos laborals que inclou el protocol d'actuació en situacions d'emergències i una activitat pràctica en l'ús i maneig d'extintors. A més, les persones designades per als equips d'emergència reben formació específica sobre els equips d'autoprotecció i els mitjans de protecció contra incendis presents en les instal·lacions. També s'imparteixen cursos de primers auxilis a inspectors o caps d'Equip, i cursos d'actuació amb el DESA (desfibril·lador).

També s'ha lliurat a les conselleres i consellers el contracte de pòlissa d'assegurança de danys materials i robatori del qual disposa EMT i que certifica que tots els autobusos i instal·lacions es troben assegurats. La flota compta amb un doble segur, ja que a més de la pòlissa d'assegurança dels autobusos en circulació, tots els vehicles estan assegurats com a actius de l'empresa. De fet, el Consell del dimarts té previst aprovar la pròrroga del contracte de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de circulació per a la flota i assegurança obligatòria d'accidents de viatgers que finalitza el març de 2021.

Finalment, el Consell abordarà la proposta de pròrroga del contracte de manteniment del Sistema d'Ajuda a l'Explotació i l'aprovació de l'adjudicació del subministrament de xicotets consumibles i ferramentes per al manteniment i reparació d'autobusos.

Destacats