EMT adjudica el nou contracte de marquesines que per primera vegada generarà ingressos per l’explotació de la publicitat

Guardar

Parada bus emt
Parada bus emt

El pròxim Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), convocat per al dilluns 5 d'octubre a les 13.15 hores, té previst aprovar l'adjudicació del nou contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de les parades d'EMT per un import de 10 milions d'euros. Aquest contracte s'amortitzarà amb els ingressos generats per la gestió de la publicitat, ja que per primera vegada EMT obtindrà beneficis de l'explotació publicitària. De fet, en l'antic contracte, malgrat que l'any passat la publicitat en marquesines va generar ingressos de 3 milions d'euros aproximadament, EMT a penes va rebre 450.000 euros com a compensació per part de l'empresa gestora. Amb el nou contracte, s'estima que per als pròxims cinc anys els ingressos per a EMT seran d'uns 6,6 milions d'euros.

Amb aquest contracte, també es millora el servei a les persones usuàries amb la instal·lació de 900 noves marquesines noves a la ciutat durant el primer trimestre de 2021, que passaran a ser propietat de l'EMT, a diferència de l'anterior contracte que eren propietat de l'adjudicatari. Així, les marquesines es convertiran en un actiu per a l'empresa que amortitzarà a llarg termini, més de deu anys.

D'aquesta manera EMT posa fi a un contracte de marquesines signat en 1987 i que, amb una duració inicial de 14 anys, s'ha anat prorrogant any darrere any provocant una pèrdua d'ingressos per a l'empresa i una manca de control en el manteniment i actualització de la informació en les parades. Sobre aquest contracte, la Sindicatura de Comptes, en el seu primer informe de fiscalització de l'EMT en 2017, va denunciar que no s'havia registrat cap ingrés pel contracte en vigor, sense que constés una motivació documental, i va alertar del risc d'haver deixat de liquidar determinants ingressos a favor de l'EMT, l'import dels quals es desconeix.

Els consellers i conselleres també tractaran l'adjudicació del contracte de subministrament de mascaretes higièniques reutilitzables per a la plantilla. Amb aquesta nova dotació acordada i validada pel Comité de Seguretat i Salut, EMT continua amb la protecció dels seus treballadors i treballadores amb mascaretes reutilitzables, que també ajudaran a ser més respectuosos amb el medi ambient i a fer front a la contaminació provocada pels residus derivats de les mascaretes d'un sol ús. Aquesta dotació complementarà a la distribució de mascaretes FFP2 per a ser utilitzades de manera puntual en situacions de contacte personal.

A més, el pròxim dilluns es preveu aprovar la proposta d'adjudicació de l'expedient de contractació del subministrament i serveis de comunicacions i de l'expedient del servei de comunicació i atenció digital. També s'abordarà l'inici del procediment de contractació dels serveis jurídics professionals en matèria mercantil, civil, laboral, fiscal, administratiu, penal i protecció de dades, així com la implementació d'un pla de prevenció de delictes (Compliance).

Per altra banda, el Consell també té previst acordar la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Consell de Transparència que demana a EMT entregar documentació, entre ella alguna que ja s'ha proporcionat o, fins i tot, que no existeix. Així, al considerar que hi ha un error de forma en la resolució i manifestant certs dubtes sobre el dret a les comunicacions en demanar el contingut de correus electrònics, l'entitat recorrerà aquesta decisió per l'administrativa, l'única via possible segons indica el mateix Consell de Transparència.

Finalment, els consellers i conselleres abordaran el cessament del Director Gerent i l'atorgament de poders amplis de representació i administració de la societat al Director Adjunt, de manera provisional fins a la designació d'un nou Director Gerent.

Destacats