El Tribunal de Comptes xifra en 1,2 milions d'euros el perjudici causat a EMT per les jubilacions pactades pel PP

Guardar

1108 EMBARGADA EMT eficiència energètica
1108 EMBARGADA EMT eficiència energètica

El Tribunal de Comptes xifra en 1.204.354 euros el perjudici causat a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per les jubilacions anticipades pactades en l'etapa del Partit Popular, segons es desprén de la documentació a la qual ha tingut accés Europa Press.

Aquest procediment es remunta a 2018, quan l'EMT va traslladar a l'Agència Valenciana Antifrau aquesta presumpta pràctica irregular --des de 2001-- amb les jubilacions d'empleats que amb una reducció de jornada del 85% en acollir-se a aquesta modalitat no acudien a treballar els 131 dies que els corresponien sinó només 65 encara que cobraven i cotitzaven pel total.

Antifrau va denunciar els fets i el Tribunal de Comptes, després de practicar diverses diligències, veu un perjudici en l'EMT. El primer que adverteix és que la qüestió a dilucidar en aquest procediment no està en si la plantilla que va accedir i va gaudir de la jubilació a temps parcial durant el període analitzat --gener de 2014 a maig de 2018-- estava complint amb la normativa de Seguretat Social quant al percentatge en què van veure reduïda la seua jornada de treball, sinó a esbrinar el nombre d'hores efectivament treballades pels jubilats parcials i les hores que els van ser retribuïdes a fi de conéixer si va existir o no un excés d'abonament de salaris per part de l'empresa pública.

Per a veure aquest extrem, des de l'EMT es van aportar diversos càlculs en els quals s'indicava que la suma total de l'excés de salaris abonats durant el període examinat ascendia a 1.084.431, en la mesura en què aquest import no es corresponia amb hores efectivament realitzades, sinó que es van abonar sense que existira una contraprestació, suposaven una eixida d'efectiu de forma no justificada.

Davant això, la delegada instructora veu un perjudici econòmic en els fons públics de l'EMT que es van veure menyscabats en la quantia exposada. A aquesta xifra, li suma els interessos legals, la qual cosa llança un total d'1.204.354 euros.

Per a arribar a aquesta responsabilitat comptable, agrega el tribunal, resulta "determinant" el fet que s'hagen destinat fons públics a compensar unes hores que no han sigut prestades, és a dir, sense que existisca una contraprestació en pro de l'interés que justifique eixos pagaments.

El tribunal considera que de la documentació que obra en la causa hi ha indicis suficients per a efectuar la declaració de responsabilitat, sent en una fase jurisdiccional posterior, que inclourà una possibilitat i pràctica probatòria plena, on podrà determinar-se si efectivament cap a una interpretació dels acords i convenis col·lectius subscrits en l'EMT que empare en la pràctica un excés de la retribució dels jubilats parcials --de 132 jornades-- respecte a les hores prestades --65 jornades-- i, si escau, les conseqüències d'eixos pactes a l'efecte de responsabilitat comptable.

A partir d'ací, declara com a presumptes responsables directes, d'acord amb el període que van ostentar els seus càrrecs, a Andrés Bernabé, en la seua condició de director-gerent i director de Recursos Humans --220.004 euros--; Carlos Romero, llavors director de RH també --799.920 euros--; i María Rayón, en la seua condició de directora d'àrea --64.505 euros-- (més els interessos legals).

Així, els dona un termini als tres de 10 dies hàbils perquè reintegren, depositen o afermen, en qualsevol de les formes legalment admeses, l'import provisional d'abast més els interessos. En cas de no fer-ho, se'ls podrà embargar els béns.

Destacats