El Síndic de Comptes torna a qüestionar a l'EMT per "deficiències significatives" en el control intern

Diu que la memòria de 2019 té "insuficient" informació sobre el frau i no veu "periodicitat raonable" en la vigilància de comptes

Guardar

bus emt
bus emt

El Síndic de Comptes ha qüestionat de nou a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València en considerar que hi ha "deficiències significatives" i "febleses materials" en "el sistema de control intern" de la companyia després d'analitzar els seus comptes anuals i l'informe de gestió 2019.

Així mateix, ha indicat que aquesta memòria té "insuficient" informació sobre el frau de 4 milions d'euros registrat en l'entitat aqueix any i ha dit que no veu "periodicitat raonable" en el control dels comptes.

La Sindicatura de Comptes va detectar recentment un baix índex de ciberseguretat en l'EMT i "greus deficiències" en els controls d'administradors que proporcionen suport a processos crítics de negoci a partir de l'auditoria de ciberseguretat de la companyia en 2020.

Ara, en l'informe en el qual audita els epígrafs d'ingressos per transport de viatgers i de tresoreria inclosos en els comptes anuals de l'empresa en l'exercici 2019, el Síndic de Comptes estima que no es conté tota la informació "suficient i adequada" sobre l'estafa patida, comptabilitzada com a "despesa extraordinària en l'epígraf 'altres resultats' del compte de pèrdues i guanys" d'eixe any.

Així, exposa que el contingut de la nota de la memòria titulada 'frau EMT', "que afecta la gestió de la tresoreria, és insuficient perquè no fa referència" a "fets significatius" d'eixa estafa com l'acomiadament de la cap d'Administració, la denúncia de davant la policia, la constitució de la comissió de treball que va investigar el robatori i la decisió de comunicar-lo al Tribunal de Comptes i el Banc d'Espanya.

"La memòria dedica la nota als esdeveniments posteriors, però no informa sobre els fets importants ocorreguts relacionats amb el frau", ha apuntat el Síndic de Comptes, que estima també que no hi ha dades sobre "les principals despeses en els quals s'ha incorregut a conseqüència del frau (laborals i contractació d'advocats, principalment), ni sobre una estimació raonable de recuperació dels diners sostrets".

Igualment, la Sindicatura de Comptes ha advertit que de les onze reunions de la comissió de treball que va investigar l'estafa "només ha tingut accés a l'acta de l'última", on es va aprovar l'informe final.

En les seues conclusions sobre el control intern, indica que ha observat que "durant l'exercici 2019 hi havia en l'EMT deficiències significatives i febleses materials en el sistema de control intern que suposaven elements significatius de risc respecte a la integritat, exactitud i validesa de les transaccions i dades en la gestió d'ingressos pel transport de viatgers i de la tresoreria".

Referent a això, ha explicat que "l'EMT no disposava de procediments escrits i aprovats pels òrgans de govern i administració de la societat sobre els processos de gestió i control de les activitats d'ingressos per transport de viatgers i de tresoreria" i tampoc d'"una relació de llocs de treball".

El Síndic de Comptes ha afegit que "no existia una adequada segregació de funcions entre el personal del negociat d'Administració en relació amb l'accés al registre de tercers/factures, l'elaboració, comptabilització i conciliació de les ordres de pagament i dels arquejos de caixa".

A això suma que "les tasques de validació de factures i de revisió i aprovació de les ordres de pagament no s'acreditaven adequadament" i que "el control dels moviments en comptes bancaris amb les dades comptables no es realitzava amb una periodicitat raonable". Al seu torn, ha destacat que "les conciliacions bancàries es realitzaven mensualment".

"No es comptava amb procediments escrits i aprovats pels òrgans de l'entitat per a realitzar periòdicament arquejos de les caixes de l'entitat. No es realitzava un control efectiu sobre les persones autoritzades per a la disposició de fons en quantes amb entitats bancàries i hi havia persones autoritzades sense els poders aprovats pels òrgans de l'EMT", ha agregat.

En l'informe, es recull també que "no hi havia controls adequats per a assegurar a la integritat i autenticitat de la informació del fitxer XML amb les ordres de pagament que es transmet a la banca en línia" i demana que aquestes es garantisquen i que l'accés siga només de "les persones encarregades de la seua elaboració, supervisió i autorització".

PROCEDIMENTS ESCRITS

El Síndic de Comptes recomana a l'EMT elaborar procediments escrits de la gestió i control dels ingressos per a transport de viatgers i tresoreria, així com un document de control per a "l'adequada validació de les factures".

D'altra banda, ha assenyalat que el ple de l'Ajuntament de València té "la responsabilitat d'impulsar en l'EMT la implementació d'un adequat sistema de control intern" i ha apuntat que el Consell d'Administració és l'òrgan responsable que hi haja "controls interns adequats, en particular, de la seguretat dels sistemes d'informació i les comunicacions".

Destacats