El personal municipal inicia la reincorporació presencial planificada i consensuada amb els sindicats

Guardar

plaza del ayuntamiento plaça del ajuntament consitorio consistori casa consistorial valencia pleno ple vlcextrafoto carles desfilis-2
plaza del ayuntamiento plaça del ajuntament consitorio consistori casa consistorial valencia pleno ple vlcextrafoto carles desfilis-2

El Pla de Reincorporació del personal municipal que va presentar la regidora de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, Luisa Notario, a la representació sindical del personal municipal contempla que a partir d'aquest dijous, dia 25, comence la reincorporació escalonada de treballadors i treballadores municipals als seus llocs de treball de forma presencial. Notario ha destacat "el treball intens i la coordinació desenvolupats durant les darreres setmanes entre els servicis de Personal, Salut Laboral i Servicis Centrals Tècnics per poder dur endavant aquesta planificació minuciosa" i ha agraït als representants sindicals del personal municipal "la seua predisposició per col·laborar amb aquest pla, que prioritza en tot moment la salut i la seguretat de les empleades i els empleats públics i de totes les persones usuàries que acudeixen als edificis municipals".

Una vegada finalitzat l'Estat d'Alarma, es posa en marxa el Pla de Reincorporació per tal d'ordenar la tornada al treball presencial de molts treballadors i treballadores municipals. En concret, es determinen les actuacions a seguir en cadascun dels servicis municipals, actuant d'una forma homogènia i garantint les mesures de caràcter preventiu i evitant riscos de transmissió de la COVID-19 en la tornada progressiva als centres de treball.

Fins que el govern central declare de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, les modalitats de treball seran les denominades, genèricament, com a presencials i no presencials.

A partir de demà, dijous 25 de juny, el personal que no estava treballant de forma presencial es reincorporarà escalonadament fins al pròxim 17 de juliol. Les respectives prefectures de servici es coordinaran amb els servicis d'Arquitectura i Centrals Tècnics i Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals per a determinar la data concreta de tornada i comunicaran al seu personal, amb suficient antelació, la data d'eixa incorporació presencial.

ADAPTACIÓ D'ESPAIS I DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL DE SEGURETAT

"Si una qüestió ha protagonitzat els darrers mesos de treball ha sigut la de l'adaptació a una situació molt canviant", ha explicat Notario, qui ha recordat el treball fet per adequar totes les instal·lacions municipals amb l'objectiu d'anar recuperant la normalitat sempre amb la prioritat de garantir les màximes condicions de seguretat possibles tant per al personal de la casa com per a la ciutadania.

La regidora ha explicat que amb la tornada al treball presencial s'intentarà continuar adaptant els espais de treball per garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre el personal empleat públic. "Quan això no siga possible proporcionarem als treballadors i les treballadores equips de protecció adequats (màscares, guants i gels hidroalcohòlics)". A més, els llocs de treball que tinguen atenció al públic "estaran proveïts de mampares o altres mesures adequades que permeten el distanciament social de seguretat".

De fet, ja s'han instal·lat mampares de protecció en gran part dels edificis municipals i se'n continuen instal·lant. Actualment n'hi ha instal·lades 442 amb cantons arredonits, ancorades en les taules. 91 d'elles són mòbils (36 en centres de servicis socials, 12 per a la Policia, 21 en biblioteques, huit en centres educatius i 11 en museus, entre altres llocs). A més, s'han adquirit 250 contenidors per a la recollida de residus exclusius per a equips de protecció, dels quals ja han arribat un centenar i la resta està en producció. Es tracta de contenidors blancs de 120 litres de capacitat amb tapa i pedal, que s'han distribuït en 51 servicis municipals diferents.

Notario també ha recordat que entre el treball fet en les darreres setmanes hi ha la redistribució i reorganització dels espais de treball, amb recorreguts segurs per facilitar la circulació correcta de les persones, i la limitació dels aforaments en sales d'atenció al públic i ascensors. També s'han col·locat elements separadors com ara mampares de metacrilat en taules i mostradors i panells de separació on no es puga garantir la distància de seguretat oportuna. A més, s'intensificarà la neteja i la desinfecció diàries i s'ha disposat de dispensadors de gel hidroalcohòlic en les zones d'atenció i mostradors, en accessos i zones comunes, sent obligatori el seu ús en zones amb presència de veïns i veïnes.

Les mesures per garantir la protecció de les empleades i empleats públics han comportat la distribució de més de 24.000 mascaretes FFP2 i més de 221.000 quirúrgiques, més de 4.600 unitats de gel hidroalcohòlic (a banda de més de 600 marraixes de gel), més de 274.000 guants, més de 650 vestits de protecció, més de 5.600 pantalles protectores i 35 termòmetres.

TREBALL NO PRESENCIAL

El personal que realitzarà el seu treball amb modalitats no presencials, al voltant del 30 % de la plantilla, serà el que es trobe en alguna d'aquestes situacions:

a) Personal amb fills a càrrec de 12 anys o menors;b) Personal amb majors dependents a càrrec i que es troben afectats pel tancament de centres de majors;c) Personal major de 60 anys, llevat que voluntàriament sol·liciten la reincorporació presencial totalment o parcial;d) Les empleades i empleats públics pertanyents als col·lectius definits en cada moment per les autoritats sanitàries competents com a grups vulnerables enfront de la COVID-19;e) Dones embarassades.

En els dos primers casos, serà necessari prestar servici de manera presencial almenys un dia a la setmana. A més, en aquelles Unitats Administratives que tinguen atenció directa a la ciutadania, si el nombre de persones susceptibles de teletreballar fora superior a les recomanades per a la bona prestació del servici, s'establirien torns rotatoris d'activitat presencial voluntàriament entre totes les persones afectades, que podran ser diaris o setmanals.

D'altra banda, com a mesura per evitar aglomeracions s'amplia la franja horària de treball de 7.00 a 17.00 hores. A més, respecte a l'atenció al públic, les atencions presencials es realitzaran a través de cita prèvia i l'accés als edificis municipals requerirà anar proveïts de mascaretes.

A partir del 15 de setembre, llevat que l'autoritat competent (estatal o autonòmica) establisca el contrari, hauran de reincorporar-se presencialment el 100% de la plantilla.

Arxivat a:

Destacats