El nou asfaltat de la plaça de l'Ajuntament recuperarà la llamborda original en la zona de la falla municipal

Guardar

0618 Asfaltat plaça Ajuntament
0618 Asfaltat plaça Ajuntament

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha avançat que la Junta de Govern Local té previst aprovar demà el projecte d'asfaltat vermellós de la Plaça de l'Ajuntament, en el marc de la peatonalització provisional d'aquest espai. Segons ha explicat Gómez, està previst que els treballs donen principi a la fi d'aquest mes i tinguen un termini d'execució de sis setmanes.

La vicealcaldessa ha destacat que amb aquesta intervenció es vol visibilitzar que la plaça és per als vianants perquè, ha advertit, encara els vianants continuen caminant preferentment per les voreres. "L'objectiu principal és adaptar la plaça a la nova situació en la qual ja no passen vehicles i retirar tant l'asfaltat negre com les marques viàries característiques de les zones de circulació", ha ressaltat. Per a això, ha explicat que es durà a terme la pavimentació de les zones per als vianants amb un material decoratiu d'asfalt polit de 6 cm, amb àrid color roig. "Una tonalitat que anirà d'acord amb les actuals voreres", ha precisat.

Els treballs previs consistiran en demolició d'illetes, fresat del paviment asfàltic de 6 cm en tota la superfície d'actuació, i en la zona per a ubicació de la falla (connexió entre zones per als vianants al costat de la font) es procedirà a la demolició del paviment fins al descobriment de l'antic empedrat de la plaça per a la seua neteja i recuperació. "Aprofitarem aquesta intervenció per a recuperar aquesta llamborda i fer-lo visible en la zona on se situarà la plaça, ja que és molt més resistent al foc", ha explicat Sandra Gómez.

En línies generals, el projecte preveu la reparació i sanege per a zones amb mal estat estructural del ferm mitjançant l'excavació i retirada del farciment fins a una profunditat de 0,80 cm i posterior reposició amb pica i llast amb posterior base de formigó en massa per a rebre l'aglomerat. Una vegada realitzades les corresponents demolicions i fresat del paviment existent es procedirà a la conformació de la zona per als vianants segons tres zones diferenciades.

La primera d'asfalt polit, com a paviment per als vianants entre vorera existent i la nova calçada (conversió en zona de vianants costat oest de la plaça). Amb la superfície fresada s'encintarà la delimitació de la zona per als vianants mitjançant la col·locació d'una línia de rigola de formigó prefabricat de dimensions 50x20x8 cm. La segona secció serà de llamborda en zona d'ubicació de la falla municipal, en la qual es recuperarà i es rehabilitarà l'antic i original empedrat. Finalment, hi haurà una secció d'asfalt polit que completarà les voreres existents, convertint en zona de vianants especialment el costat aquest de la plaça.

D'aquesta manera, una vegada aprovat el nou reasfaltat, el termini d'execució serà de sis setmanes a comptar a partir de l'acta de comprovació del replanteig. Aquestes actuacions resfaltaran els 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça de l'Ajuntament, la inversió prevista del qual són 564.940,35 euros.

Arxivat a:

Destacats