El jutge desestima la demanda de huit treballadors d'EMT per doble escala salarial en l'àrea de manteniment

Guardar

emt
emt
El Jutjat social número 4 de València ha desestimat la demanda interposada per huit treballadors de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) en considerar que estaven patint una doble escala salarial en l'àrea de manteniment de l'entitat.La sentència, datada el 15 de juliol i consultada per Europa Press, recorda que aquests huit empleats van demandar a l'empresa amb l'objectiu de reclamar les diferències salarials que correspondrien a les funcions que asseguren realitzar de manera ininterrompuda des de l'inici del contracte de treball, d'especialistes de tècnica, nivell salarial 5, enfront de la reconeguda i retribuïda d'oficial de tècnica, nivell salarial 6, amb l'interés per mora del 10%. Igualment, sol·licitaven que es reconeguera de manera expressa que els treballadors realitzen aqueixes funcions des de l'inici del contracte fins a l'actualitat.Per part seua, la representació de l'EMT va defensar que els empleats han sigut retribuïts de manera correcta, d'acord amb les tasques realitzades a les quals correspon un grup professional, en aquest cas d'oficial de tècnica, i un salari segons el conveni.Després d'estudiar els arguments, el jutge assenyala que "no es detallen en demanda les funcions que es postulen efectivament realitzades pels treballadors, ni s'efectua la comparativa entre tots dos grups professionals i llocs de treball".A més, apunta que "no és possible considerar que des de l'inici de la relació laboral, els demandants, amb la condició d'oficials de tècnica, han anat exercint en el depòsit les mateixes funcions que els especialistes, sent les dels oficials de menor complexitat i envergadura tècnica, sent atribuïdes per l'encarregat en cada supòsit".En aquest punt, afirma que, encara que pogueren existir similituds entre les funcions de tots dos llocs, que corresponen al mateix grup professional, segons es desprén del tenor literal del Conveni d'aplicació, les d'especialista impliquen la supervisió de correcta execució d'operacions de manteniment, fins i tot les de major complexitat o dificultat, sense necessitat de supervisió, complint les instruccions tècniques, la qual cosa no consta en el cas dels oficials.Així mateix, recorda una decisió del Tribunal Suprem (sentència de data 10-01-2016, rec 1846/14) segons la qual perquè un treballador tinga dret a cobrar per tasques superiors, "és necessari no sols que l'exercici d'aquestes funcions de categoria superior excedisquen de manera evident a les quals són atribuïdes a la seua categoria professional, sinó que cal que entren en ple en les assignades en la categoria superior".Per tot això, la resolució, contra la qual cal interposar recurs de suplicació, desestima la demanda i absol a l'EMT de les pretensions formulades en contra seua.

Arxivat a:

Destacats