El Consell Local d'immigració comença a funcionar

Guardar

Ayuntamiento_de_Valencia
Ayuntamiento_de_Valencia

El Consell Local d’Immigració i Interculturalitat està integrat per 75 membres, representants d’institucions, associacions d’immigrants i entitats de suport a la immigració i la interculturalitat. “La seua raó de ser és que este Ajuntament aborde la immigració d’una manera global i transversal, amb la participació dels agents més implicats en esta matèria i assessorar-nos en les nostres iniciatives”, ha destacat el regidor de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Roberto Jaramillo.

Roberto Jaramillo és el president d’este nou òrgan col·legiat de participació i de caràcter participatiu, mentre que per a la vicepresidència, que correspon a les entitats, el Ple ha triat Papa Baila Ndong, representant del Fòrum Alternatiu de la Immigració.

Entre les seues funcions estan, entre d’altres, proposar prioritats i criteris que han de regir els plans d’actuació en matèria d’immigració i interculturalitat, assessorar l’Ajuntament en les seues polítiques i col·laborar en el disseny, seguiment i avaluació de la gestió municipal en allò que es referix a les àrees relacionades. També proposaran campanyes de sensibilització, comunicació i trobades que afavorisquen el treball en xarxa del teixit associatiu.

“En definitiva, amb este Consell busquem contribuir a millorar la convivència entre la població autòctona de València i els nous veïns, des d’un model de coresponsabilitat”, ha declarat Jaramillo. A la reunió també va assisitir la regidora de Benestar Social, Consol Castillo.

També es va constituir la Comissió Permanent, que és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària i de l’elaboració de propostes i informes sobre les matèries que són competència del Ple. D’esta comissió en formen part els representants dels cinc grups municipals, de la Direcció General d’Inclusió Social de la Generalitat, 20 representants de les entitats de l’àmbit de la immigració i la interculturalitat de la ciutat, un representant del futur Consell de Cooperació al Desenvolupament, i la presidència i vicepresidència del Consell mateix.

“Esta representació implica que totes les entitats, ja siguen federades en xarxa o singulars, que donen suport a la immigració, així com d’altres relacionades amb l’asil, refugi i defensa de les minories ètniques, tindran veu dins del Consell. A més, hem aconseguit la representació en la Comissió Permanent dels àmbits de minories ètniques africanes, europees, d’Amèrica Llatina i d’Àssia-Oceania”, ha declarat Jaramillo.

Durant la reunió del Ple també es van acordar les normes de funcionament d’este òrgan, el calendari de reunions ordinàries i el procediment per a convocar el plenari amb caràcter extraordinari.

Destacats