El Consell estableix el contingut mínim de les estratègies de Desenvolupament Local Pesquer per a la seua fusió

Guardar

pesca
pesca

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat una orde per la qual s'aprova el procediment d'elaboració i selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) en el marc del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

En esta orde, la conselleria estableix el contingut mínim que hauran de posseir les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu presentades pels grups preseleccionats, el procediment, els criteris de selecció i el termini de presentació.

En la Comunitat Valenciana es van seleccionar huit grups que presentaven unes característiques de dispersió d'iniciatives i grandària reduïdes, per la qual cosa se'ls dóna l'oportunitat als grups ja constituïts de reformular la seua composició.

D'esta manera, el contingut mínim de l'EDLP contindrà una descripció de la zona i la població destinatària de l'estratègia, una anàlisi de les necessitats i potencial de la zona amb una anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, una descripció de l'estratègia i els seus objectius.

En este àmbit, els objectius prioritaris es basaran en el suport a la diversificació dins o fora del sector de la pesca comercial; l'impuls i aprofitament del patrimoni mediambiental de les zones pesqueres i aqüícoles; el foment del benestar social i millora de la qualitat de vida; la conservació i potenciació del patrimoni cultural pesquer; l'augment del valor i promoció de la innovació dels productes de la pesca i l'aqüicultura i la creació d'ocupació.

Destacats