El Consell destina mig milió d'euros a promoure internacionalment la ciutat de València com a capital mundial del disseny

Es finançaran també les despeses vinculades a actuacions de caràcter transversal per a la difusió de la capitalitat en l'àmbit internacional

Guardar

048_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
048_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l'entitat Associació València Capital del Disseny.

L'objectiu d'aquest acord, dotat fins a un màxim de 500.000,00 euros, és promoure internacionalment la ciutat de València com a capital mundial del disseny.

El disseny pot considerar-se un dels elements identitaris d'una regió pròspera, inclusiva, creativa, sostenible i resilient.

Per això, l'entitat Associació València Capital del Disseny treballa per a destacar la rellevància social del disseny, promoure la seua activitat i valorar la qualitat del sector creatiu valencià després d'haver estat València seleccionada per la World Design Organization com a Capital Mundial del Disseny en 2022.

L'entitat Associació València Capital del Disseny té encomanada la realització de les accions oportunes per a difondre en l'àmbit internacional la capitalitat mundial del disseny que tindrà lloc a València en 2022.

A través d'aquest conveni es finançaran les despeses vinculades a actuacions relacionades amb la difusió i la promoció internacional de la capitalitat en l'àmbit internacional tant en territori nacional com internacional. També aquelles altres despeses vinculades a actuacions de caràcter transversal per a la difusió de la capitalitat en l'àmbit internacional (web, material promocional, marca, etc.).

D'altra banda, l'acord contempla, a més, el pagament de les despeses de servei d'àpats vinculats a les activitats de difusió internacional de la capitalitat, així com les despeses associades a l'auditoria de tot el procés.

El conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seua signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de 2020. Amb càrrec al present conveni es podrà finançar l'activitat objecte del mateix des de l'1 de gener de 2020.

Arxivat a:

Destacats