El confinament redueix en més d'un 90% els desplaçaments en transport públic

Guardar

movilidad
movilidad

El confinament ha reduït en un 90% els desplaçaments en transport públic, la qual cosa significa que la ciutadania de la Comunitat "ha tingut un comportament exemplar durant el confinament quant a mobilitat es refereix, complint així amb les indicacions sanitàries durant l'estat d'alarma", ha declarat el conseller de política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

La dada es desprén de l'estudi realitzat per la Conselleria de Mobilitat durant el període del 14 de març al 13 d'abril, així com de les dades facilitades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En aquest sentit, les dades assenyalen que a Metrovalencia durant la tercera setmana de març es va moure un 92% de passatgers i passatgeres menys que al març de l'any anterior -116.972 enfront d'1.504.103-, la qual cosa ha suposat una reducció del 94% en la primera setmana d'abril i 95% del 6 al 12 d'abril

Xifres semblants s'han detectat en el TRAM d'Alacant, on durant la tercera setmana de març es va moure un 90% de passatgers i passatgeres menys que el març de 2019 -17.812 i enfront de 176.774 passatgers-. La reducció s'ha anat augmentant cada setmana fins a arribar a un 96% en la segona setmana d'abril.

Respecte al TRAM de Castelló, les reduccions han sigut una mica més pronunciades que a Alacant i València, ja que en les dues primeres setmanes de març la reducció era ja del 95% (per exemple, des del dilluns 23 de març al diumenge 29 es van desplaçar al voltant de 2.700 persones enfront dels 68.000 de l'any anterior), per a arribar a abril transportant quasi un 97% menys de passatgers i passatgeres que en 2019.

Altres transports

D'altra banda, l'estudi també contempla que en el transport públic per carretera, les reduccions són també similars a les del ferrocarril. Així, en Metrobus en l'àrea metropolitana de València, s'ha anat augmentat la reducció del 89% la tercera setmana de març fins al 92% la segona setmana d'abril on es van desplaçar 15.446 passatgers i passatgeres enfront dels 192.695 l'any anterior.

En el sector del taxi, i amb dades provinents de les radioemissores de les tres províncies, s'observa que des del 14 de març al 13 d'abril, la reducció dels serveis és d'un 77%, si es compara amb la mitjana dels 6 últims mesos anteriors a l'estat d'alarma.

Cal valorar que, en 2017, un estudi de la Generalitat quantificava els serveis a través de radioemissores i APP en un 20% del total dels serveis. Tenint en compte que en la reducció dels serveis en aquest últim mes només estan comptabilitzats els serveis a través de les centraletes, i que els serveis durant l'estat d'alarma en les parades habilitades o en la via pública es pot considerar pràcticament nul·la, es podria estimar la reducció del sector del taxi entorn del 80-85%, xifres molt pròximes a la resta de serveis de transport públic.

Mobilitat interna

Un altre dels factors que ha tingut en compte aquest estudi fa referència a la mobilitat interna, on es recull una caiguda en viatgers i viatgeres diaris d'un 60%, mentre que en les entrades i eixides de la Comunitat és d'un 64%, la qual cosa suposa una mitjana diària de desplaçaments totals de 50 milions de viatgers-km que, comparat amb un dia tipus en el qual es realitzaven 136 milions de viatgers , suposa una reducció de 86 milions de viatgers -km.

L'estudi argumenta que si es realitza l'anàlisi de la disminució de desplaçaments per la distància recorreguda, es mostra que donada la restricció dels desplaçaments, són aquells de major distància els que han patit les majors reduccions, podent assenyalar que els desplaçaments entre 0,5 i 2 quilòmetres (desplaçaments interns als municipis) han caigut un 43%, els desplaçaments de 2 a 5 quilòmetres han caigut un 48%, els de 5 a 10 quilòmetres un 53% i si ja s'analitzen els desplaçaments de major distància, les reduccions són molt majors, un 66% per a desplaçaments entre 10 i 100 quilòmetres i un 76% per a aquells amb una distància major als 100 quilòmetres.

D'igual manera, l'estudi ha detectat que, si es compara el nombre de desplaçaments dels dies divendres 13 de març i el divendres 10 d'abril, es mostra com s'ha passat d'un 34% de la població que no realitzava cap desplaçament, a un 67%, pràcticament el doble de la població no es desplaça.

De la mateixa forma, les persones que realitzaven 2 desplaçaments han caigut d'un 19% a un 12%, i les de més de 2 desplaçaments d'un 43% a un 16%, símptomes del confinament.

Finalment, respecte al transport privat registrat en carreteres de la Generalitat, des del dilluns 16 al diumenge 22 març, la reducció dels vehicles lleugers en dia laborable ha sigut d'un 64% i d'un 30% dels vehicles pesants.Aquesta reducció que s'ha vist augmentada en la segona setmana d'abril (del dilluns 6 al diumenge 12) durant la qual s'havia reduït l'activitat no essencial, passant a un 80% els vehicles lleugers i un 61% els vehicles pesants.

Arxivat a:

Destacats