Educació estableix el calendari de preinscripció i matrícula del nou curs a les EOI

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el DOCV el calendari i el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2016-2017 dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen en les escoles oficials d'idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana.

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, des de les 09.00 hores del dia 4 de juliol fins a les 23:59 hores del 19 de juliol, els dos inclosos, els alumnes de setze anys complits l'any natural en què comencen els estudis i els majors de catorze per a seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Cada escola oficial d'idiomes publicarà durant el mes de juliol en el seu tauler d'anuncis i en la pàgina web el calendari i horaris de matriculacions que es realitzaran en el mes de setembre per a aquells alumnes que hagen realitzat preinscripció.

Per a poder accedir als cursos les persones interessades hauran d'omplir una sol·licitud per a cada idioma que vulguen cursar per via telemàtica. Aquesta sol·licitud de preinscripció estarà disponible a la pàgina web de l'EOI.

Després del període de preinscripció i abans del dia 2 de setembre a les 10.00 hores, es realitzarà un sorteig públic en cada escola oficial que determinarà l'ordre de matrícula, i el resultat serà publicat en la web de cada escola.

Com a principal novetat per al procés de matriculació del curs 2016-17 cal destacar que els alumnes que realitzen preinscripció hauran de realitzar per primera vegada la matrícula de manera en línia. Després d'omplir el procés via telemàtica, hauran de realitzar el pagament de la taxa en l'entitat col·laboradora i presentar la documentació en l'escola.

Novetats per al curs 2016-17

Entre les principals novetats per al pròxim curs destaca l'ampliació de la convocatòria extraordinària per als alumnes lliures que realitzen la prova de certificat, la redistribució de les hores lectives per a posar a l'abast dels estudiants una oferta major de cursos, la implantació dels estudis d'eusquera, romanés, japonés i neerlandés. L'objectiu és aprofundir en el compromís de fer de les escoles oficials d'idiomes, un instrument fonamental en el context d'una societat multilingüe.

Quant a la redistribució de les hores lectives, els grups per a professor es reduiran de cinc a quatre grups. S'aconsegueix, per tant, l'estructura de grups actual de totes les comunitats autònomes de l'Estat, excepció feta de Múrcia i Castella-la Manxa. Aixina, les hores lectives del professorat es redistribueixen, de manera que cada grup comptarà amb mitja hora més de classe setmanal i passarà de quatre hores a quatre i mitja. A més, l'alumnat tindrà accés a una major oferta de formació pel que fa al reforç de l'expressió i la interacció oral, cursos monogràfics i altres cursos específics amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament i de l'aprenentatge d'idiomes.

Destacats